Annan anställning under uppsägningstiden

FRÅGA
Hej, Under vilken paragraf kan jag läsa vad som gäller när man bli arbetsbefriad med lön och får ett annat arbete under min tid som arbetsbefriad. Vad gäller för arbetsgivaren. Vilken information skall hen informera om ang detta.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga behandlas i lag om anställningsskydd (LAS). Det behandlas specifikt i 12 – 14 § LAS och arbetsgivarens underrättelseskyldighet finns 30 § LAS. Nedanför kommer jag redogöra vad som gäller vid arbetsbefrielse.

Arbetsbefrielse

Utgångspunkten när man blir uppsagd är att man fortfarande ska utföra arbetet åt arbetsgivaren under uppsägningstiden. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock träffa en överenskommelse om att arbetstagaren inte behöver utföra något arbete under uppsägningstiden s.k. arbetsbefrielse (13 § LAS). Arbetsgivaren är dock fortfarande skyldig att betala uppsägningslön (12 § LAS).

Ett annat arbete under uppsägningstid

När du har ett annat arbete under uppsägningstid som ger rätt till lön har arbetsgivaren rätt att avräkna din nya inkomst från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala till dig (13 § LAS). Det är dock något som man också kan avtala bort.

En arbetsgivare är vidare skyldig att underrätta arbetsgivaren som ska sägs upp minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör (30 § LAS).

Sammanfattning

När man blir uppsagd har man rätt till samma lön och arbetsförmåner under uppsägningstiden. En uppsagd arbetstagare är skyldig att utföra arbete åt arbetsgivaren under uppsägningstiden. Man kan dock träffa en överenskommelse om att arbetstagaren inte behöver göra något arbete under uppsägningstiden. Arbetsgivaren har i sådana fall rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden har förvärvat i annan anställning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92074)