Anmälningsskyldighet och möjlighet att polisanmäla för en juridisk person

2019-04-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag är aktiv i en ideell förening. Just nu har vi en diskussion kring hur vi ska hantera situationer där vi bevittnat, eller fått kännedom om brott som någon av våra medlemmar utfört. I det fall där en medlem utsatt en annan medlem för något som skulle kunna vara brottsligt har vi uppmuntrat medlemmen att polisanmäla, men hen har talat om att hen inte kommer göra det. Har vi som förening juridisk anmälningsplikt, och kan vi göra en polisanmälan som förening, utan att den drabbade är inblandad?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Möjlighet att polisanmäla

I Sverige kan juridiska personer inte begå brott men juridiska personer kan anmäla brott då det inte finns några generella begränsningar om vem som får anmäla brott, t ex måste man enligt huvudregeln man inte vara brottsoffret för att anmäla. Det finns dock några undantag då endast den som blivit utsatt för som kan utsatt för brottet kan väcka åtal (se t ex 5 kap. 5 § brottsbalk)

Anmälningsskyldighet

Det finns ingen allmän anmälningsplikt i Sverige, däremot har t. ex socialtjänsten en skyldighet att anmäla brott i hemmet under särskilda bestämmelser. Är ett grövre brott (där det är särskilt föreskrivet, t ex mord) på väg att ske eller pågående och kan man anmäla det till polisen utan att riskera sin egen säkerhet är det dock brottsligt att inte anmäla det (23 kap. 6 § brottsbalk). Har brottet redan skett och fullbordats finns alltså ingen skyldighet att anmäla, men ni som juridisk person kan anmäla.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2352)
2020-05-26 Kan ett utländskt företag begå brott i Sverige?
2020-05-25 När gallras uppgift i belastningsregistret?
2020-05-19 Gallring av uppgifter i belastningsregistret
2020-05-18 Hur ska en förundersökning bedrivas när den misstänkte är under 15?

Alla besvarade frågor (80333)