FrågaPROCESSRÄTTVittna14/05/2023

Anmälningsplikt vid stöld och den allmänna vittnesplikten

Hej! Jag jobbar inom detaljhandeln på ett stort varuhus. Mina uppgifter i självscanningskassorna är att hjälpa till, svara på frågor, göra avstämningar osv, men även hålla lite koll så att kunderna scannar korrekt. Jag fick veta att om vi upptäcker att en kund inte scannat ordentligt och det rör sig om en stöld, måste vi prata med polisen och uppge personnummer för att sedan vittna i rättegång. Chefen kräver detta av oss och menar att vi måste enligt lag. Men det står inte i anställningskontraktet. Stämmer det min chef säger eller har jag rätt att neka till att vara vittne?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Regler om anmälningsplikt och vittnesplikt finns i Rättegångsbalken (RB) och Brottsbalken (BrB). 


Anmälningsplikt

Det finns ingen generell anmälningsplikt i Sverige. Det finns dock ett undantag som säger att vissa pågående brott ska anmälas om det är särskilt angivet, 23 kap 6 § BrB. Vad gäller stöld så omfattar denna skyldighet inte av någon form av stöld (varken ringa, normalgraden eller grovt), 8 kap 1 § BrB och 8 § 12 kap BrB. Det finns alltså inte någon anmälningsplikt för stöld.

Dock, om personal eller kund har blivit utsatt för våld eller hot i samband med stölden är det fråga om ett rån, och detta omfattas av anmälningsplikten och ska därför genast anmälas, 8 kap 5 § BrB och 8 § 12 kap BrB.


Om du sett en stöld så finns det alltså ingen skyldighet att anmäla detta, men det kan göras antingen genom att ringa 11414 eller på polisens e-tjänst. Du kan också berätta om den för din chef som i sin tur gör anmälan. Du uppmanas lämna dina uppgifter. Detta finns dock inte lagstadgat och det är alltså ingen skyldighet i lagen att anmäla stöld. Om det inte heller står något i avtalet bör du inte kunna bli uppsagd på denna grund, om ni inte heller har interna dokument om detta. Läs mer om dina skyldigheter på polisens hemsida.


Vittnesplikt

Angående skyldigheten att vittna är det precis som din chef säger. I Sverige finns det en allmän vittnesplikt, vilken innebär att om du kallas som vittne så är du skyldig att vittna, 36 kap 1 § RB. Om du inte befinner dig i domstolen kan du behöva betala vite (en avgift för attd du inte gör som lagen kräver), 36:16 RB, och om du ändå vittnar kan du bli hämtad till domstolen, 36:7 RB.

Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten:

Alltså, om inga av dessa omständigheter föreligger så är du skyldig att vittna.


Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för dig att anmäla, men du är skyldig att vittna om du blir kallad. Jag råder dig att prata med din chef om era rutiner vid stöld och vem som ska upprätta anmälan.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”