Anmälningsplikt vid kännedom/misstanke om att barn far illa

2016-10-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har jobbat som lärare o rektor i flera år. Har nyligen anmält mitt intresse att jobba i skolan igen.Nu är det så att jag är väldigt oroad vad gäller barnen hos min närmaste granne. Om jag är öå jobbet har jag anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.Men hur är det med grannen då?Självklart tänker jag på civilkurage.Men hur är det med tvånget? Jag är inte lärare åt just dessa barn.Svårt att tolka socialtjänstlagen där tycker jag.Eftersom det är känsligt hade det varit bra om jag till socialen kunde säga att jag i egenskap av läraryrket MÅSTE anmäla.Det har man inte som privatperson.Alltså...anmälningsplikt fast jag jobbar med andra barn?MvhLena
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Enligt Sol (Socialtjänstlagen) 14 kap 1§, framgår att myndigheter och andra enskilda verksamheter (Privata bolag) vars verksamheter berör barn och unga har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Du som anställd i en sådan verksamhet har samma skyldighet. Beakta alltså att det handlar bokstavligen om att uppgiften eller misstanken måste fås reda på eller uppfattas i Verksamheten, det vill säga inom din tjänst som lärare för att anmälningsskyldigheten ska gälla Dig. Att Du inte skulle vara lärare åt just dessa berörda barn innebär INTE att du inte har anmälningsplikt om du i din verksamhet som lärare får reda på att barnen far illa.

Dock eftersom du fattat dina misstankar i egenskap av granne/privatperson så föreligger inte en sådan anmälningsskyldighet som redogjorts ovan. Som privatperson BÖR du anmäla eventuella misstankar om ett missförhållande, detta framgår också av Sol:s bestämmelser.

Det föreligger onekligen en liten lucka i lagen, och det är svårt att göra en gränsdragning i denna specifika situation i frågan om det kommer uppkomma en anmälningsplikt eller inte när du väl börjar arbeta på skolan igen. En egen reflektion är att en sådan skyldighet trots allt skulle kunna uppkomma Om du nu börjar arbeta på denna skola. Du har onekligen som privatperson fattat misstankar om att dessa barn kan fara illa i sitt hem, och när du väl börjar arbeta på din arbetsplats så kommer du troligen också möta på dessa barn i skolans lokaler. Om dina subjektiva misstankar förstärks då av någon anledning vid dessa möten så skulle jag ändå vilja säga att det då uppstår en skyldighet att anmäla om misstanken till socialnämnden. (Detta är alltså min egen reflektion och inget som varken lagen, förarbeten eller domstolen säger)

Mitt slutliga råd är att du ringer Socialnämnden och berättar om att du misstänker att dina grannbarn far illa. Du ska göra denna anmälan i egenskap av privatperson eftersom du inte arbetar på skolan ännu och kan därför inte heller ha fattat dina misstankar i "verksamheten". Men jag råder dig att du berättar om just din specifika situation till socialnämnden och frågar dem ifall en anmälningsskyldighet på något sätt ändå kan uppstå när du väl blir verksam på skolan igen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1190)
2020-10-29 Kan man bli portad från en butik?
2020-10-28 Vad krävs för att kunna få brottsskadeersättning?
2020-10-27 Kan jag överklaga kommuns fastighetsförsäljning?
2020-10-26 ​Är ingenjör en skyddad titel?

Alla besvarade frågor (85523)