FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/12/2013

Anmälningsplikt rattfylla

Hej! Som ordförande i en golfklubb måste jag agera mot en medlem som kör golfbil berusad ?

Lawline svarar

Hej,
och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Det första som kan konstateras är att det inte föreligger någon allmän skyldighet att anmäla eller stoppa annans brottsliga gärning enligt svensk lag. Det går att tänka sig att ett medverkansbrott skulle kunna aktualiseras, BrB kap. 24 § 2. En förutsättning för det är dock att du med råd eller dåd främjat brottet, vilket enligt lagkommentaren innebär "att öva inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, om så bara genom att styrka gärningsmannen i hans uppsåt." Exempelvis skulle det kunna tänkas att du, medveten om hans onykterhet, lånade ut golfbilen till honom eller satt bredvid honom och hjälpte till med styrningen. I övrigt är det svårt att se ett scenario där du kan ansetts medverka till annans rattfylleri. 

I Riksidrottsförbundets stadgar regleras bestraffning i kap. 14. Där föreskrivs i § 2 p. 13 att den som upprätt på ett sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat skadas kan komma att bestraffas. Detta sker enligt §§ 3–6 genom tillsägelse, böter eller avstängning. Svenska golfförbundets stadgar hänvisar i kap. 1 § 24 tillbaka till Riksidrottsförbundets stadgar i fråga om bestraffning. Golfdistriktsförbund och golfklubbar har egna stadgar som kan innehålla mer specifika regler, så ett tips är att studera dessa. 

Riksidrottsförbundets första kapitel handlar om att idrott ska bedrivas i enlighet med de visioner och värdegrunder som stämman beslutat om. Värdegrunden är exempelvis att "hålla sig inom ramarna för överenskommelser och god etik och moral". 

Vidare framgår att "Riksidrottsförbundet ... genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande." (http://www.rf.se/Alkoholochtobak/)

Det finns sammanfattningsvis inget i lagen som tvingar dig att agera, men det är möjligt att du måste agera för att inte bryta mot föreningens stadgar. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo