Anmälning av flera år gammalt brott

2016-04-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur många år bak i tiden kanal polisanmäla min f d för grov kvinnofridskränkning kränkning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns inget i sig som hindrar dig att närsomhelst anmäla någon för ett brott. Däremot löper en så kallad preskriptionstid för brotten. Det innebär att efter en viss tid kan en misstänkt inte dömas till en påföljd för brottet. Hur lång preskriptionstiden är beror på allvarligheten av brottet. För grov kvinnofridskränkning sträcker sig straffskalan från fängelse i nio månader till sex år (4 kap. 4 a § brottsbalken). Preskriptionstiden, för ett brott där den svåraste påföljden är mer än två år men mindre än åtta år, är tio år. Det innebär att en person kan dömas för grov kvinnofridskränkning i upp till tio år efter gärningen.

Däremot finns en stötesten gällande kvinnofridskränkning. Vanligen har en målsäganden (offret) upprepade gånger utsatts för flera brott (ex. flera fall av misshandel). I sådant fall löper preskriptionstiden för varje enskilt brott för sig. Detta medför att den reella preskriptionstiden ofta är mycket kortare. Till exempel är tiden för preskription för misshandel (av normalgraden) enbart två år (35 kap. 1 §). Detta medför att om exempelvis en misshandel utförts för tre år sedan så är detta brott preskriberat. Gärningsmannen kan alltså inte dömas för brottet.

Tillslut bör du anmäla brottet. Därefter gör Polisen sin bedömning om brottet kan utredas vidare.

Hoppas du känner att svaret var till din hjälp!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?