FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB04/08/2022

Anmälan vid utpressning från utlandet

Hur anmäler jag någon i utlandet som försökt utpressa mig?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du har blivit utsatt för en brottslig gärning av en person utomlands och att du undrar hur du ska göra en anmälan. 

Anmälan vid utpressning från utlandet 

Utpressning är en brottslig gärning enligt svensk lag, 4 kap. 1§ brottsbalken (BrB). Kravet på dubbel straffbarhet måste vara uppfyllt för att en person som begått ett brott som är utfört utomlands ska kunna bestraffas i Sverige. Det innebär att om gärningen utpressning är straffbelagd i det land brottet är utfört kan personen bli dömd i Sverige, då gärningen också är straffbelagd i Sverige. Du kan anmäla brott genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation, samt använda polisens e-tjänst, se här. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare