Anmälan om anspråk på företrädesrätt

FRÅGA
Har blivit uppsagd pga arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning. Men vad händer om arbetsgivaren haft en tjänst ute på ams som motsvarar min kompetens, men informerar mig inte om tjänsten eller erbjuder den åt mig och jag får först av en slump ta reda på tjänsten efter den har blivit tillsatt med någon annan.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om företrädesrätt till återanställning behandlas i lag om anställningsskydd, LAS, som du hittar här

I LAS 25§ sägs att arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist i vissa fall har rätt till företräde vid återanställning. Arbetsgivaren kan dock enligt 27§ föreskriva att arbetstagarna måste anmäla anspråk på företrädesrätten för att den ska göras gällande. Information om anmälan för företrädesrätt krävs ska i sådana fall lämnas i det skriftliga uppsägningsbeskedet. Om detta är en tänkbar förklaring till att du inte har blivit erbjuden tjänsten, kan det finnas anledning att ta kontakt med arbetsgivaren och kontrollera att du har anmält anspråk på företrädesrätt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll