Anmälan av polis

2016-04-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan jag som civilperson anmäla en polis som försöker misshandla en annan civilperson? Är det ens lönt att göra det? Eller kommer polisen gå fri för att hans kollega håller honom om ryggen? I den situationen som jag blev vittne till finns det överhuvudtaget inget som berättigat polisen att använda våld mot den här personen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om polisen inte var berättigad att använda våld, i den situationen som du har bevittnat, tycker jag att du ska göra en anmälan. Du bör dock vara medveten om att polisen har rätt att använda våld i flera situationer. En grundläggande förutsättning är att våldet syftar till att genomföra en tjänsteåtgärd. Utöver detta krävs att andra medel än våld är otillräckliga för att genomföra åtgärden samt att det är försvarligt att uppgiften utförs med våld.

Om du vill titta närmare på de situationer som kan berättiga polisen till att använda våld kan du titta här.

Som sagt så tycker jag att det är värt att anmäla, oavsett om det kommer leda till något åtal eller disciplinpåföljd. Det är inte heller säkert att hans kollega kommer att hålla honom om ryggen, om våldet är uppenbart obefogat. Men om han skulle göra det blir det troligtvis ganska svårt att få något resultat med anmälan. Ord står mot ord och ordningsmaktens ord brukar tyvärr ofta väga tyngre än den enskildes.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2466)
2020-10-24 Hets mot folkgrupp
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.

Alla besvarade frågor (85346)