Anmäla SD och SL för förtal

FRÅGA
Hej, jag vill stämma SD och SL för förtal av Sveriges tiggare efter den senaste reklamkampanjen. Den lyder:"Sorry about the mess here in Sweden. =( We have a serious problem with forced begging! International gangs profit from people’s desperation”Vad jag förstår så har flera oberoende studier visat att förekomsten av gäng som tvingar tiggarna att tigga för att sedan ta deras pengar är ytterst ovanlig (om ens alls existerande) i Sverige. Uttalandet från SD är alltså en lögn som endast syftar till att misskreditera de redan så utsatta tiggarna.Kan jag som privatperson stämma i första hand SD eller alternativt SL för förtal?Tack!Jakob
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

SD:s reklamkampanj har redan resulterat i flera anmälningar till justitiekanslern och de kommer, enligt vad de har uttalat i media, att utreda huruvida det som skrivits är brottsligt eller inte. Det brott som är mest aktuellt för utredning är hets mot folkgrupp men det kan också vara fråga om förtal eller förolämpning.

Hets mot folkgrupp hittar du rekvisiten för i Brottsbalken 16:8. För brottet döms den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Straffet kan bli allt från böter till fängelse.

Brottet förtal hittar du i 5:1 och för att dömas för det krävs att man har utpekat någon (men det kan också vara en grupp) som brottslig, kandervärd eller lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Påföljden är endast böter men för brottet grovt förtal i 5:2 kan det bli fängelse i upp till 2 år.

Vem eller vilka som blir att anse som skyldiga till det eventuella brottet får enligt JK bedömas i ett senare skede, efter att det utretts om det ens föreligger ett brott.

Om du vill kan även du skicka in en anmälan till JK; både mot SL och SD.

Om du har fler frågor är du välkommen att återkomma.

Vänligen,

Edith Grundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1037)
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour
2020-10-12 Förtal - vad är det och vad kan jag göra åt det?
2020-10-12 Förtala att anklaga någon för hot?

Alla besvarade frågor (85162)