Anmäla och bevisa kvinnomisshandel

FRÅGA
Jag undrar om man kan anmäla kvinnomisshandel i efterhand. Kvinnomisshandeln, främst psykisk misshandel, en del fysisk samt hot om att skada/döda pågick under ett samboförhållande under drygt två. Sedan separationen har den psykiska misshandeln fortsatt drygt 1 år och pågår än idag. Den utsatta personen har idag fått posttraumatiskt stressyndrom konstaterat av en läkare, varit sjukskriven pga av det och mår fortfarande väldigt väldigt dåligt. Kan det ens bli en fällande dom då några bevis inte finns utan det blir ju ord mot ord. Jag tänker annars situationen förvärras om det görs en polisanmälan och att risken finns att han faktiskt då tar till fysiskt våld. Förövaren i det här faller är missbrukare, dömd tidigare för kvinnomisshandel samt grov rattfylla och jag antar att han därför förlorar sin trovärdighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med kan jag svara jakande på frågan om brottet kan anmälas i efterhand. Brott har beroende på hur allvarliga de är olika preskriptionstid och oavsett om det i detta fall är fråga om misshandel, brottsbalken 3 kap 5 §, eller grov kvinnofridskränkning, 4 kap 4 a §, har preskriptionstiden inte löpt ut, 35 kap 1 § p 2-3. Det finns alltså inget i preskriptionsväg som hindrar att brottet polisanmäls.

För att mannen i detta fall ska fällas för brott krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått de brottsliga handlingarna. Bara genom en berättelse från den utsatta personen kommer inte en dom bli fällande. Det räcker inte att ord står mot ord och att en berättelse förefaller mer trovärdig än den andra för att man ska fällas för brott. Om det däremot finns vittnen, dokumenterade skador som kan kopplas till mannen eller andra omständigheter som stöder det faktum att han har begått ett brott kan han komma att fällas. Om ni polisanmäler brottet kan en förundersökning komma att inledas. Där blir det upp till polis och åklagare att försöka samla in bevis för att få reda på vad som hänt.

Men för att ge ett rakt svar på din fråga, om det inte finns några andra bevis utan det bara två olika berättelser om vad som har hänt, kommer inte det att räcka för en fällande dom.

Hoppas du fått svar på dina funderingar. Återkom om det finns ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1064)
2020-11-28 Utsatt för trakasserier
2020-11-28 Elev som försökt tvinga lärare att ändra betyg genom hot om att sprida felaktiga uppgifter
2020-11-28 Ofredande och Förolämpning
2020-11-28 Olaga hot att hålla i en sten?

Alla besvarade frågor (86590)