Anmäla någon som köpt kläder i ens namn?

FRÅGA
Hej! Min tjej kompis tog en jacka på mitt namn för 3 år sedan men har vägrat att betala fakturorna och jag har hamnat i kronofogden på grund av det! Har jag rätt att anmäla?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en vän till dig köpt en jacka på kredit i ditt namn och sedan inte betalat fakturorna vilket lett till att du fått krav ställda till dig av kronofogden. Det framgår inte av din fråga om din kompis gjorde detta med ditt godkännande eller inte. Jag kommer därför resonera lite kring båda dessa möjligheter för att kunna ge dig ett så bra svar som möjligt.

Om din kompis köpte jackan i ditt namn utan ditt godkännande

Om din kompis köpte jackan i ditt namn utan din tillåtelse kan hon ha gjort sig skyldig till brott. De brott som framförallt han komma att bli aktuella är bedrägeri och/eller urkundsförfalskning. Dessa brott finns reglerade i brottsbalken (BrB).

Bedrägeri

Bedrägeri regleras i 9:1 BrB och består av att någon vilseleder någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär skada för den vilseledde och vinning för gärningsmannen. För bedrägeri kan man få fängelse i upp till två år. Om din kompis aldrig hade för avsikt att betala har hon ju vilselett den hon köpte jackan av, och den personen eller det företaget har förlorat på det.

Urkundsförfalskning

Urkundsförfalskning regleras i 14:1 BrB, brottet utgörs bland annat av att någon utan tillåtelse använder en annan persons namn på en handling, om användandet innebär fara i bevishänseende. Med fara i bevishänseende innebär att det är troligt att någon kan tro på att namnunderskriften är äkta. Om din kompis köpt en jacka och undertecknat med ditt namn utan din tillåtelse är det alltså möjligt att hon gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. För urkundsförfalskning kan man också få fängelse i högst två år.

Om din kompis köpt en jacka i ditt namn med din tillåtelse

Jag utgår i denna del från att din kompis köpt en jacka under villkor att du är delansvarig för att jackan faktiskt betalas av. Om du gått med på denna disposition så gäller den. Beroende på vad det är för slags avtal som tecknats med den som sålt er jackan kan resultatet bli lite olika. En möjlighet är att ni köpt jackan tillsammans, Ni har då solidariskt betalningsansvar vilket innebär att den som sålt jackan till din kompis har rätt att vända sig till både henne och till dig för att få betalt. Du är då skyldig att betala för jackan men kan sedan vända dig till din kompis för att få tillbaks i varje fall hälften av beloppet.

En annan möjlighet är att ni med den som sålde jackan avtalat att du kunde bli betalningsskyldig om din kompis inte betalar. Även här blir du betalningsskyldig men kan sen kräva beloppet av din kompis (en så kallad regressfordran).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på din fråga huvudsakligen beror på om du var med på att din kompis skulle köpa jackan i ditt namn eller inte. Om din kompis köpte jackan i ditt namn utan din tillåtelse kan hon ha gjort sig skyldig till brott som du kan polisanmäla. Om hon köpte jackan med din tillåtelse är du antagligen skyldig att betala beloppet till den som sålde jackan, och kan antagligen efter det vända dig till din kompis med betalningskrav.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91059)