Anmäla hyresvärd för förtal?

FRÅGA
Hej! Jag har fått ett rekommenderat brev från min hyresvärds jurist, där dom säger att dom flera gånger både skriftligt och muntligt påtalat för mig att jag inte får röka under fläkten. Har inte fått några såna brev. Samt att jag riskerat vräkning om jag fortsätter röka där. I brevet stod det även att dom kontaktat socialen och meddelat att jag riskerar vräkning. Jag har ringt precis överallt och det finns inget sånt ärende hos socialen. Advokaten som skickade brevet svarar inte på när jag bett om kopiorna på allt. Känner mig kränkt och förtalad. Kan jag anmäla min hyresvärd för förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte helt omöjligt att det förkommer någon form av förtal i din fråga (trots att det eventuellt kan bli svårt att bevisa i domstol). Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Uppgifterna om rökning vid fläkt trots skriftliga och muntliga varningar kan i din fråga möjligen anses klandervärda och i så fall anses utsätta dig för andras missaktning (till exempel om uppgiften tas vidare till socialen).

Att bevisa förtal är dock mycket svårt och förknippat med stora ekonomiska risker då du i domstol riskerar att få stå för alla kostnader vid eventuell förlust. Därmed kan det vara juridiskt klokt att inte ta detta vidare i nuläget via förtalsanmälan utan istället avvakta ytterligare. Är det exempelvis så att du skulle bli värkt på dessa falska grunder (som din motpart uppenbart inte kan bevisa) torde vräkningen utgöra ett uppenbart kontraktsbrott. Vid en sådan vräkning torde du ha rätt till ekonomisk kompensation om din hyresvärd samt dennes jurist ej kan bevisa de aktuella anklagelserna mot dig.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88291)