Anmäla hyresvärd för förtal

Socialen säger att våran värd har fått klagomål att vi skriker nattetid samt att polisen varit i våran lägenhet vid ett tillfälle som defensivt inte stämmer har aldrig haft polisen här och vi sover kl 22:30

Kan jag anmäla min värd för förtal... Mina barn mår inte bra av detta, inte jag heller.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är det förtal att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i syfte att utsätta dem för andras missaktning.

Sådana nedsättande uppgifter kan ändå tillåtas om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna dem och det visar sig att uppgiften var sann eller att personen hade skälig grund för att tro att det var sant. Detta betyder alltså att man får lämna uppgifter som inte är sanna om det är försvarligt och man haft fog att tro att det är sant.

Härtill krävs att syftet varit att utsätta dig för andras missaktning. Ifall det prövades i domstol skulle värden troligtvis säga att syftet bara var att se till att det blev tystare på natten. Utifrån vad som framgår av frågan tror jag att det kan vara svårt att bevisa att det är fråga om förtal inför en domstol.

Ifall du ändå skulle vilja anmäla för förtal krävs att du väcker talan om förtal själv. Preskriptionstiden för förtal är två år (se 35 kap. 1 §). Med detta menas att du måste väcka talan inom två år för att en domstol ska pröva ärendet.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo