Anmäla gammalt brott

2020-01-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
För ca 2 år sen inträffade en misshandel mellan mina 2 systrar och ingen av dom ville polisanmäla då, men nu har de blivit osams igen och då hotar min ena syster om att anmäla för misshandel för det som hände för 2 år sen. Går det att anmäla nu fast de inte ville då?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anmäla gammalt brott och preskriptionstid
Det finns inget hinder för att anmäla ett gammalt brott som inträffat, men det kan finnas en preskriptionstid för brottet. Preskriptionstiden innebär att en påföljd inte döms för brottet som begåtts om det gått en viss tid sedan det inträffat. Hur lång preskriptionstiden är beror på hur allvarligt brottet är och brottets straffskala. Det är därför avgörande att klarlägga graden av misshandel för att veta om preskription kan bli aktuell. Svårhetsgraderna av misshandel är; ringa, normalgraden, grov och synnerligen grov misshandel.

Kort om gränsdragningen mellan svårhetsgraderna
Om misshandeln inte orsakat några skador och smärtan endast varit av övergående natur, bedöms misshandeln oftast som ringa. Ett exempel på något som bedöms som ringa misshandel är en örfil. Misshandel av normalgraden blir aktuellt när det är allvarligare än ringa misshandel och gränsen till grov misshandel brukar sägas vara vid livsfarliga gärningar, eller att gärningsmannen visat särskilt hänsynslöshet eller råhet. Synnerligen grov misshandel är allvarligare gärningar än så, enkelt uttryckt. Det som förklarats ovan regleras i 3 kap. 5-6 § brottsbalken (BrB).

I ditt fall
Av din beskrivning vet jag inte vilken grad av misshandel som inträffat för att kunna ge ett mer precist svar om preskriptionstiden. Preskriptionstiderna finns i 35 kap. 1 § BrB. Jag anger preskriptionstiderna för de olika svårhetsgraderna nedan:

- Ringa misshandel: två års preskriptionstid
- Misshandel av normalgraden: fem års preskriptionstid
- Grov misshandel: tio års preskriptionstid
- Synnerligen grov misshandel: femton års preskriptionstid


Det beror alltså på misshandelns svårhetsgrad för att veta om det kommer att leda till någon påföljd eller inte. Att anmäla brottet är dock inte ett hinder. Vill någon av dina systrar anmäla misshandeln kan de göra det, men beroende på svårhetsgraden av misshandeln kanske det inte leder till någon påföljd.

Hoppas att detta var till hjälp för dig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2503)
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

Alla besvarade frågor (86869)