Anmäla för förtal?

FRÅGA
Hej, En person som jag inte känner ska ha spridit lögner om att jag inte bryr mig om mitt barn, att jag försöker förstöra för andra... allt detta är givetvis helt felaktigt. Kan jag anmäla honom för förtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB). För att en någon ska bli straffrättsligt ansvarig för förtal måste han eller hon ha lämnat en uppgift om en annan person. Vidare ska uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Detta innebär att uppgiften som lämnas typiskt sett ska duga till att framkalla missaktning hos andra (BrB 5 kap. 1 § 1 stycket). Om någon har lämnat dessa uppgifter om dig till någon annan så skulle det enligt min bedömning uppfylla kraven som ställs för straffrättsligt ansvar.

Det finns situationer som befriar den som lämnat uppgifterna från ansvar. Ett fall där man skulle undvika straffansvar är om man hade en juridisk skyldighet att lämna uppgifterna i fråga. Man kan också gå fri om det var försvarligt att lämna uppgifterna med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Faktorer som då ska beaktas är t.ex. hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den. I båda fallen krävs det även att den som lämnat uppgifterna visar att uppgiften är sann eller att han eller hon hade en skälig grund för uppgiften (BrB 5 kap. 1 § 2 stycket).

Det framgår inget om de övriga omständigheterna i ditt fall, men objektivt sett framstår det som att personen har uppfyllt det som står i brottsbeskrivningen i BrB 5 kap. 1 § 1 stycket. Du kan alltså anmäla personen. Huruvida detta skulle leda till en fällande dom eller inte kan jag inte uttala mig om då det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1111)
2021-01-22 Kan jag bli anklagad för förtal?
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?

Alla besvarade frågor (88339)