Anmäla för förtal

Hej kan jag anmäla en person för förtal, hen har gjort så att jag inte kan få jobb på grund av att hen spridit felaktiga rykten om mig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal regleras i 5 kap. 1§ Brottsbalken(BrB).

Vad är brottet förtal?

Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta en annan person för missaktning, 5 kap. 1 § BrB. Uppgifterna som sprids om personen ska vara sådana som kan verka nedsättande för denna. Bedömningen om vad som är nedsättande och inte görs utifrån den allmänna uppfattningen i samhället. Det har egentligen ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Tyngdpunkten läggs vid om uppgiften är ägnad att utsätta annan för missaktning. Ansvar aktualiseras dock inte om det kan anses försvarligt att lämna uppgift i saken och den tilltalade kan visa att uppgiften är sann eller att det åtminstone föreligger skälig grund för den. Uppgifterna ska typiskt sett leda till skada, men skadan behöver ej ha inträffat, utan det räcker med att skadan skulle kunnat inträffa. I ditt fall verkar det redan finnas en skada genom att du inte kan få jobb på grund av dessa rykten.

Vad gäller i ditt fall?

Som du säkert förstår beror det väldigt mycket från fall till fall om en person har gjort sig skyldig till förtal för att ha spridit ett falskt rykte. Nu framgår det inte av din fråga exakt vad för uppgifter som spridits om dig. Eftersom du skriver att du inte kan få jobb på grund av dessa rykten låter det som att detta är något som är ägnat att utsätta dig för missaktning, det skulle därför kunna räknas som förtal. Du bör anmäla händelserna till polisen. Enligt 5 kap 5 § BrB är det målsägande, alltså du själv som ska väcka åtalet mot den eller de som spridit ryktena om dig. Det är då du som kommer ha bevisbörda för ditt påstående, alltså du måste bevisa detta. Domstolen kommer ta hänsyn till hur stor spridning som uppgifterna har fått samt till vem, vilket innebär att en bedömning görs i det enskilda fallet och därmed något som i så fall domstolen avgör. Domstolen tar även hänsyn huruvida aktuella uppgifter kan framkalla en negativ uppfattning om personen. Gällande din fråga bör en negativ uppfattning ha framkallats eftersom att det gör så att du inte kan få jobb.

En anmälan gör du genom att ringa 11414 (gäller för situationer som inte är akuta) eller genom polisens hemsida.
Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo