Anmäla en fritidsledare

2020-07-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur anmäler man en fritidsledare
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av frågan framgår inte varför du vill anmäla personen, men jag tolkar det som att du vill anmäla någon för en brottslig handling.

Detta kan vem som helst göra oavsett om man är offer för brottet eller inte. En sådan anmälan ska göras till polisen. Vissa brott kräver dock att det är offret som anmäler, exempelvis vissa brott som framgår av 5 kap. brottsbalken (så kallade ärekränkningsbrott såsom förtal och förolämpning). Då det inte framgår av frågan vilka brott som du vill anmäla, kan jag inte ge ett mer specifikt svar i denna del.

För att göra en anmäla, kan du antingen ringa till 114 14, göra en anmälan på polisens hemsida eller om det är ett pågående brott eller en akut situation ska du alltid ringa 112.

Du kan se mer information om hur man anmäler brott på polisens hemsida, eller genom att vända dig till din lokala polisstation.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?