Anmäla brott i efterhand

FRÅGA
Hej, Jag har för snart 2 år sedan bott med min pappa och hans dåvarande sambo. Han sambo misshandlade mig psykiskt under de 3 åren jag bodde där. Går det att såhär långt efteråt göra en anmälan? Har fortfarande problem med ångest, depression och flashbacks från det som hon utsatt mig för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att upprätta en polisanmäla är aldrig för sent, även om förutsättningarna för att polisen kan gå vidare med denna kan variera utifrån när brottet begicks. Avgörande för om ett brott av polis och åklagare kommer bedömas som möjligt att utreda vidare beror dels på när i tiden brottet begicks, dels vilken typ av brott det rör sig om.

Efter att ett brott begåtts löper en viss tid inom vilken åtal kan väckas. När denna tid löpt ut preskriberas brottet, vilket innebär att det inte längre är möjligt att bli dömd för brottet. Oavsett om ett brott har preskriberats eller inte, kan dock skadestånd utdömas. Det är med andra ord möjligheten att väcka åtal avseende ett brott och själva påföljdsfrågan som påverkas av att en preskriptionstid löpt ut, men inte eventuell möjlighet till skadestånd.

Hur lång tid det tar innan ett brott preskriberas beror på vilken typ av brott det rör sig om. Är det ett grovt brott är preskriptionstiden generellt sett längre jämfört med mindre grova brott. Vid mycket grova brott sker aldrig preskribering, t.ex. vid mord och terroristbrott (BrB 35:2). I och med att du beskriver det som att det förekommit en form av psykisk misshandel, kan denna eventuellt falla in som ett brott mot frihet och frid enligt BrB kap. 4, t.ex. p.g.a. olaga hot förekommit (BrB 4:5). Det blir dock svårt att ta ställning till vilket typ av brott det rör sig om i ditt fall, då det krävs mer detaljerade omständigheter för att avgöra detta.

Beroende på vilken typ av brott som är aktuellt, är det den eventuella påföljd av brottet som är avgörande för att bestämma preskriptionstiden, se RB 35:1. Skulle det vara fråga om olaga hot t.ex. av normalgraden, är påföljden som högst 1 års fängelse, vilket innebär en preskriptionstid på 2 år.

Hoppas det var svar på din fråga! Återkom gärna annars med fler omständigheter.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88315)