Anmäla brott begånget av svensk medborgare utomlands

FRÅGA
Hej! Jag bor just nu i Tanzania och har hamnat i en konflikt med en svensk man som bor där. Han är grundare till det barnhem jag jobbar på och han har nu börjat sprida lögner om mig på Facebook. Lokala myndigheter har pga misskötsel bett honom att lämna projektet och sedan bett mig att ta över. Det här uppskattar mannen inte alls och vill nu smutskasta mig offentligt vilket kan leda till att vi förlorar givare till den svenska ideella förening jag driver till förmån för barnen på barnhemmet. Är det möjligt för mig att anmäla honom i Sverige för förtal även att han bor i Tanzania? Allt är skrivet på svenska och den Tanzaniska polisen kan inte göra något. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 2 kap 2 § Brottsbalken (BrB) döms för brott som begåtts utomlands efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet exempelvis har begåtts av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige. Detta gäller dock inte om gärningen är fri från ansvar enligt lagen i Tanzania. Således bör du kunna anmäla brottet i Sverige.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1076)
2020-11-30 Är det brottsligt att häckla, håna eller skämta om någons kroppslängd?
2020-11-30 Baktal och osanningar i valprocess kan vara förtal
2020-11-30 Förtal att sprida att någon är homosexuell?
2020-11-30 Förolämpning

Alla besvarade frågor (86821)