Anlita jurist/advokat för fördelning av ett arv

FRÅGA
Hej!Undrar om man behöver ha en advokat för att dela ett dödsbo som innehåller 2 fastigheter? Vi är överens om att 2 av oss tar över dem.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du i första hand undrar om det är nödvändigt anlita en jurist/advokat för fördelning av ett arv.

Gällande rätt
Enligt gällande rätt och i föreskrifterna enligt kap. 19 ÄB föreligger det inget tvång för dödsbodelägare att anlita jurister/advokater, eller som det uttrycks i lagen boutredningsman, för fördelningen av arv . Det framgår endast av 19 kap. 1 § ÄB att om dödsbodelägare önskar det, så kan dem be domstolen hjälpa dem att utse en boutredningsman. Det kan poängteras att 19 kap. 1 § ÄB aktualiseras främst när dödsbodelägare inte kan komma överens om fördelningen av arvet.

Viktigt att betona är att reglerna kring hur en bouppteckning ska göras är många och vissa kan vara en aning komplicerade, vilket kan göra att det kan ha en viss fördel med juridisk assistans i förfarandet. Däremot finns det ingenting som hindrar en dödsbodelägare från att på egen hand att göra bouppteckningen och/eller bodelningen.


Sammanfattning
Det finns inga egentliga lagar som tvingar på dödsbodelägare att anlita jurister/advokat, begravningsbyråer etc, däremot kan det underlätta hanteringen av dokumentation och liknande då det kan vara ett väldigt komplicerat förfarande kring fördelning av arv m.m.
Eftersom du skriver att ni är överens kan jag inte anse att det finns skäl som talar för att ni inte på egen hand kan göra en bouppteckning, bodelning etc, på egen hand. Däremot vill jag ändå att ni bär med er att fördelning av arv är en omständig process som ofta är komplicerad och att juridisk hjälp kan vara bra i dessa fall.Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?