FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt16/12/2015

Anknytning, Dublinförordningen

Hej. Jag har träffat en kvinna och inlett en relation med i Sverige, som vistas här som illegal invadrare, vi är sedan i våras sambos. Hon har även en dotter (ensam vårdnadshavare) som nu går i första klass (hon gick i förskolan när vi träffades). Vi har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.

Min sambo sökte asyl här, men pga Dublinförordningen kan hennes asylansökan inte prövas här, utan i ett annat EU-land. Hon valde dock att stanna kvar eftersom hon även har familjeanknytning här (hennes mor bor här).

I samtal med Migrationsverket har de uppgivit att min sambo behöver genomföra intervjun från sitt hemland, eller land där hon har laglig rätt att vara. Hon kan dessutom inte återkomma till Sverige innan beslutet är fattat.

Nu till frågan. Eftersom handläggningstiderna nu är så långa, personal på Migrationsverket uppger att ärenden inlämnade nu kommer ta ca 2 år, varav 1 år efter intervju, blir det så omänskligt lång tid. Har vi något alternativ? Jag är som en pappa till hennes dotter och vi har en stark relation, dottern pratar också bättre svenska än sitt modersmål och är väl etablerad med skola och kamrater. Att leva isär från sin familj så lång tid är svårt att tänka sig. 3-4 månader hade kanske funkat, men ett år eller mer går ju inte. Finns det annat sätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Anknytning

Precis som du anger så kommer handläggningstiderna för ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ta upp till 21 månader (ungefär 2 år), se Migrationsverkets hemsida. Jag förstår att ni vill vara med varandra under denna tid och då är frågan vad ni kan göra.

Att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning regleras i 5 kap 3 § p.1 utlänningslagen. Att ansöka om anknytning till dig som sambo från Sverige kan hon inte göra, eftersom huvudregeln är att tillståndet skall vara klart innan inresa, se 5 kap 18 § utlänningslagen. Hon uppfyller inte undantagen till denna huvudregel, vilket exempelvis är om hon skulle ha ett barn med dig som antingen har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Barnet skulle då ha rätt att vara i Sverige och på grund av barnet är det orimligt att hon måste ansöka från hemlandet. Detta framgår av 5 kap 18 § p. 5 och 4 stycket utlänningslagen, och även Migrationsverkets hemsida.

Alltså måste hon åka tillbaka till sitt hemland eller ett land där hon har rätt att vara i och ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Eftersom hon ansökt asyl, eller i vart fall lämnat fingeravtryck, i ett annat EU-land så har hon rätt att vara där. Hon kan åka till det EU land hon först var i och fortsätta vara asylsökande där. Under tiden kan hon ansöka om anknytning till dig i Sverige. Detta gör i vart fall att ni är närmare varandra. Man kan påbörja denna ansökan redan idag via webben här i Sverige och åka till EU landet när intervjuerna påbörjas, för ansökan klicka här.


Dublinförordningen

Om ni skulle känna att det ändå är för jobbigt eller krävande, finns det en regel i Dublinförordningen, 18 månaders regeln. För regeln, läs artikel 29 punkten 2 i Dublinförordningen, här. Denna innebär att 18 månader från datumet som EU landet accepterat hennes transport tillbaka, detta datum framgår av ert beslut från Migrationsverket där de avslår henne asylansökan på grund av Dublin, kan hon söka asyl igen här i Sverige. Migrationsverket får alltså inte avslå hennes asylansökan på grund av Dublinförordningen, om hon ansöker om asyl i Sverige igen 18 månader från datumet då det första EU-landet accepterade hennes transport dit. Detta innebär även då att ni inte får ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning eller asyl eller något annat under dessa 18 månader.Sammanfattningsvis finns för tillfället alltså två alternativ där den ena är att påbörja ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning via webben och åka till EU landet för intervjuerna etc. och alltså då inte behöva åka till hemlandet. Det andra alternativet är 18 månaders fristen, där hon efter denna tid kan söka asyl igen i Sverige utan att det krockar med Dublinförordningen. Ni kan inte göra både två, eftersom hon inte har rätt att vara i Sverige under tiden för ansökan på grund av anknytning och skulle hon åka till EU landet så måste hon ansöka om asyl och kommer därför få ett beslut. Detta kommer göra att 18 månaders regeln inte längre är gällande, eftersom personen skall vara i Sverige och själva regeln avser endast tiden för överföringen, inte när personen faktiskt fått ett beslut i det andra EU landet.

Denna information kanske både är mycket och väl invecklat och därför rekommenderar jag att ni bokar en tid med en jurist och talar om ert fall. Denne kan hjälpa er se vad som är den bästa vägen för just er. För att boka rådgivning med Familjens Jurist kan ni klicka här.


Kommentera i annat fall nedan om ni har fler frågor till mig. Lycka till!


Vänliga hälsningar,

Bassima DemirRådgivare
Hittade du inte det du sökte?