Anklagad för ofredande – vad ska jag göra?

FRÅGA
Hej,Jag har blivit anklagad för ofredande av en kvinna som jag tidigare var tillsammans med. Hon menar att jag har gjort mig skyldig till brottet när jag trots att hon skrivit till mig att hon inte ville ha någon kontakt och dessutom hotat med att vända sig till polisen om jag fortsatte, ändå skickade sju mail under ett tidsspann på 6 månader. Jag har i dessa mail aldrig skrivit något annat än kärleksfulla saker och inte på något sätt hotat henne, eller hotat med att besöka henne. Vi bor på olika orter, långt ifrån varandra.Jag har naturligtvis velat att vår relation ska återupprättas, men mitt huvudsakliga syfte med kontakterna har alltid varit att få kontakt med henne för samtal, bl a om hur hon har det (eftersom jag varit orolig för detta) och för att förstå vad som hände när hon abrupt bröt relationen via messenger.Jag har nu fått frågan från polisen som sköter förundersökningen om jag accepterar ett skadeståndsförläggande på 11 000 kronor. Hur ska jag ställa mig till detta? Vid förhöret ville jag inte svara på frågan om min skuld i anklagelsen, utan ville för detta ha kontakt med juridiskt ombud.Hur ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB) döms den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande. Den som döms för ofredande kan få böter eller fängelse i två veckor till högst ett år som påföljd.

Att skicka flertalet mail som du gjort kan vara något som kan anses vara ett ofredande.

Som huvudregel ska en rättegång hållas för att se om någon är skyldig för ett brott. I brottmål så är det åklagaren och målsägande som bär bevisbördan. Det innebär att den tilltalade inte nödvändigtvis behöver bevisa sin oskuld, utan åklagaren ska visa att den tilltalade är skyldig. Om åklagaren inte lyckas med det frikänns den tilltalade.

Beviskravet i brottmål är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått den påstådda gärningen (NJA 1980 s. 725 och NJA 1990 s. 210). Det är ett högt ställt krav.

Om du anser att du inte har ofredat annan ska du hävda din oskuld och inte acceptera skadeståndsföreläggandet. Som misstänkt/tilltalad har du även rätt att vara helt tyst. Det följer av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det ligger på åklagaren att lägga fram så pass stark bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig för att ha ofredat annan. Det vill säga att dina gärningar uppfyller alla rekvisit i 4 kap. 7 § BrB. En offentlig försvarare kan förordnas till dig enligt 21 kap. 3a § 2 st. rättegångsbalken om rätten anser att det finns skäl för det. Då hjälper han eller hon dig att föra din talan, om din oskuld. Om rätten inte tycker att det finns skäl för att förordna en offentlig försvarare till dig kan du alltid kontakta någon på egen hand, alternativt föra din talan själv.

Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1179)
2021-06-20 Är det straffbart att fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (93234)