Anklagad för att vara påverkad på jobbet

FRÅGA
Hej! Jag blev anklagat av min kollega att jag narkotikaberoende och dricker alkohol på jobbet. Det hände den 17 maj. Jag är timanställd i äldrecentrum som undersköterska. Började jobba den 18 mars 2015. Det var mitt första jobb i Sverige och jag blev väldigt nöjd att jag fick det. Alltid försökt göra mitt bästa på jobbet. Det var söndags kvälls pass och vi jobbade två undersköterskor. Ungefär klockan 19.00 kommer ansvarig sjuksköterska och krävde mig att lämna jobbet på grund av hon fick rapport från min kollega att jag är narkotikaberoende och drack alkohol på jobbet. Jag fick chock. Försökte prata med henne och bevisa att det är lögn. Men sjuksköterska sa att min kollega jobbar lång tig och hon känner henne medan jag är ny person. Den förödmjukade behandlingen påverkade mig mycket. Jag känner mig värdelös och förnedrad. Sjuksköterska har medicinsk utbildning som ger möjlighet att bedöma människans beteende men hon ville inte att göra något att förstå situation på rätt sätt. Till idag väntar jag att något ringer mig och säger ”förlåt vi gjorde fel”. Men två veckor efter det fick jag ingen kallelse till jobbet. Inget samtal. Frågan hänger i luften. Jag vett inte vad ska jag göra vidare. Hur kan jag bevisa att det blev lögn. Aldrig i livet tog jag narkotika. Jag varken röker eller dricker. Jag kan inte förstå hur det kunde ske och varför min kollega anklagade mig. Jag skulle vara tacksam för råd.2015-05-30
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag beklagar din situation. Jag anser att det du blivit utsatt för låter som förtal. Förtal är ett målsägandebrott som regleras i Brottsbalkens 5 kap 1 §, här

För att det ska kunna handla om ett förtal ska en person utpeka en annan person så som brottslig eller klandervärd. Din kollega måste även ha uttalat sig specifikt till andra personer och inte bara i såkallat allmänt ordalag. Kollegan måste även haft uppsåt till sitt agerande, det vill säga, agerat med vilja.

Kollegan kan gå fri om han/hon kan visa att den har varit skyldiga att uttala sig om händelsen och att personen har haft grund för att uppgiften var sann. På alla arbetsplatser är det viktigt att man inte är påverkad av något och kollegans handlande kan därför anses som försvarligt eftersom de måste agera om misstankar finns. Men att anklaga dig för något utan att kunna bevisa något kan helt klart ha varit ett felaktigt agerande och när denne uttalat sig om det till andra kan det vara förtal. Men om kollegans agerande bedöms som försvarligt kan han/hon gå fri.

Hur ska du bevisa att anklagelserna var lögn? Om du har någon form av bevis som talar för att du inte var påverkad av något kan detta användas för att tala för din fördel.
Det som talar emot dig är om kollegan har haft fog för att misstänka att du var alkohol- eller narkotikapåverkad under arbetstid.

Om jag vore du skulle jag i första hand prata med den ansvarige sjuksköterskan och försöka reda ut situationen och att du känner dig väldigt kränkt. Om du vill driva denna fråga vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § Brottsbalken. här. Du måste själv väcka åtal eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott. Man bör komma ihåg att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader. Om du ändå vill gå vidare rekommenderar jag att du tar kontakt med ett juridiskt ombud. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om något skulle vara oklart kan du kontakta mig på:

Ellinor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82713)