FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB30/06/2020

Anklagad för att ta lån i annans namn, förtal?

Jag har blivit "anklagad" för att försöka ta lån i någon annans namn, vilket jag inte gjort. Det känns såå kränkande & jag har bett vederbörande bevisa för mig att jag skulle ha gjort det isåfall, men har inte fått nåt..

Får man anklaga folk så där & sen inte kunna stå för det? Som sagt, jag känner mig kränkt!!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida man får anklaga folk för att ansöka om lån i annans namn trots att så inte är fallet.

Vad säger lagen?

Att ta lån i någon annans namn är oftast brottsligt. Det skulle kunna röra sig om brott som bedrägeri eller urkundsförfalskning, dessa brott regleras i Brottsbalken (BrB). Det förhållande att denna gärning är brottslig kan göra att anklagelsen som riktas mot dig utgör ett annat brott, nämligen förtal. Detta regleras i 5:1 BrB och kan bli aktuellt om någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt leverne på ett sätt som är ägnat att utsätta den anklagade för andras missaktning. Det krävs inte att andra faktiskt börjar missakta personen som anklagas, bara att anklagelsen typiskt sett kan antas leda till att andra missaktar personen. Att påstå att någon tar lån i andras namn bör typiskt sett vara ägnat att utsätta den anklagade för andras missaktning.

För att det ska utgöra förtal krävs även att anklagelsen gjordes på så sätt att flera kunde ta del av den (till exempel ett uttalande på en grupp i sociala medier eller liknande). Det krävs också att personen som uttalade sig inte var skyldig att uttala sig (till exempel som vittne i en pågående rättsprocess eller liknande). Jag ser inget i din fråga som tyder på att så är fallet här.

Förtalsbrottet faller vanligtvis inte in under allmänt åtal vilket innebär att det är den som drabbas som själv måste stämma den person som förtalat honom eller henne (5:5 BrB). Bara i speciella fall kan åklagare driva processen i domstol.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att den anklagelse du fått riktad mot dig skulle kunna utgöra ett brott (förtal). Förtal är ett brott som kan medföra böter eller i grova fall fängelse i upp till två år. Detta är dock inte enligt mid någon som skulle falla in under den grövre kategorin.

Du skulle antagligen få driva en eventuell process själv eftersom åklagare normalt inte åtalar den här sortens brott. Detta kan vara en jobbig process och jag rekommenderar att du kontaktar en yrkesverksam jurist om du vill ta detta vidare.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare