Anhöriginvandring och familjeåterförening

2020-08-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejVad är skillnaden mellan anhörigsinvadnring och familjeåterförening?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Familjeåterförening
Familjeåterförening är när en person har fått permanent uppehållstillstånd, tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd, kan ha rätt att ta hit sin familj.

Anhörigsinvandring
Anhörigsinvandring är för den som är anhörig till någon som ansöker om uppe­hålls­till­stånd för att bo tillsammans med någon som bor i Sverige. Den som är medborgare i ett land utanför EU och EES och som vill flytta till Sverige för att bo med en familjemedlem måste ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart före flytten till Sverige.

Sammanfattning
Skillnaden är således i vem som ansöker. För familjeåterförening är det personen som redan bor i Sverige som ansöker om att få hit sin familj att bo med denne i Sverige. Medan anhörigsinvandring är för den som redan har en familjemedlem (make, maka, barn, förälder etc) i Sverige och denne vill ansöka om att flytta till Sverige och bo med sin familjemedlem. Det föreligger olika krav vid anhörigsinvandring samt familjeåterförening som du kan läsa mer om på Migrationsverkets hemsida.


Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91095)