Ångerrätt vid privatleasing

2016-11-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, min pappa skrev på ett privatleasingavtal igår på en ny bil hos en bilfirma men ångrade sig senare på kvällen och meddelade bilfirman detta på morgonen dagen efter. Finns det något stöd i konsumentköplagen att han kan ångra avtalet då det bara gick ett dygn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell lagstiftning när det gäller konsumentköp är Konsumentköplagen och vad som gäller vid avtal framkommer i Avtalslagen.

Privatleasing av en bil innebär att du som privatperson hyr en bil av en bilfirma under en längre tid, ofta under en period på tre år. Efter leasingperiodens slut kan du som leasingtagare antingen lämna tillbaka bilen till bilfirman eller köpa ut den.

Konsumentköplagens är tillämplig vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Eftersom det rör sig om hyra så är det inte helt självklart att de köprättsliga konsumentskyddsreglerna i kosumentköplagen är tillämpliga. Avgörande är vad syftet med leasingen är när leasingavtalet ingås. Är syftet att hyrestagaren skall köpa ut bilen vid hyresperiodens slut så kan leasingen ses som ett hyrköp och kosumentköplagens regler kan bli tillämpliga. Är det däremot så att syftet är att bilen skall återlämnas till bilfirman, skall förhållandet troligen ses som ett rent hyresförhållande och då gäller inte konsumentköplagen.

Inom ramen för konsumentköplagen finns det inte någon ångerrätt, oavsett hur nära inpå avtalets ingående som köparen ångrar sig (vilket förekommer vid exempelvis distansköp). Däremot finns det enligt konsumentköplagen en rätt att under vissa omständigheter häva köpet, exempelvis om det är något fel på varan eller säljaren är i dröjsmål, konsumentköplagen 13 §. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att om förmånligare villkor för konsumenten har avtalats så gäller avtalet. Leasingavtalet kan innehålla bestämmelser avseende hyresförhållandet, exempelvis hur länge avtalet skall gälla, möjlighet att säga upp avtalet i förtid och vad som händer om bilen går sönder på något sätt. När ett leasingavtal upprättats och båda säljare och köpare har skrivit under så är båda parter bundna av avtalet enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

Det finna alltså ingen ångerrätt i konsumentköplagen och därmed blir din fars möjligheter att ångra sig beroende på vad som framkommer i leasingavtalet, oavsett om leasingsavtalet är att se som ett hyrköp eller ett rent hyresförhållande.

Mitt råd är att du i första hand vänder dig till bilfirman och förklarar situationen och ser om ni kan lösa det hela. Vidare kan du läsa igenom avtalet och se om det finns någon form av ångerrätt eller rätt att säga upp avtalet i förtid. Skulle ett avtalsvillkor anses vara oskäligt kan detta i sista hand jämkas enligt Avtalslagen 36 §. Det finns inga riktlinjer för vad som utgör oskäliga avtalsvillkor, utan detta får avgöras i det enskilda fallet. Dock tillämpas regeln restriktivt. Avtalets utformning är alltså av avgörande betydelse för din fars rätt att ångra köpet.

Om du skulle ha några frågor eller om svaret är oklart på något sätt är du välkommen att kontakta mig på kristina.svensson@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Går det att ångra om avtalet inte trätt i kraft? Det vill säga om hyrestiden exempelvis 17 augusti inte ännu är inne men man har skrivit ett kontrakt?
2018-07-21 22:16
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (838)
2020-10-22 När föreligger vindikationsrätt?
2020-10-21 Har jag ångerrätt på abonnemang som tecknats via en telefonförsäljare?
2020-10-06 Vilken lag gäller för hyresrätter, panträtter och köp av aktier eller andra värdepapper?
2020-10-03 Inte betala mer än 15 % över uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (85316)