Ångerrätt vid kreditköp på distans

2019-08-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Beställde en klänning på nätet jag gjorde en muntlig avbetalning på telefon om Efter 4 dagar ångrade jag mej och beställde en retursedel kan dom neka mej det är den muntliga avbetalningen bindande eller gäller fortfarande ångerrätten på 14 dagar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar ditt fall som att du har köpt en klänning på nätet och därtill ingått i ett muntligt kreditavtal för att finansiera köpet av klänningen (kreditköp). Du undrar nu om du har rätt att ångra ditt kreditköp av klänningen.

Eftersom du har köpt klänningen på säljarens hemsida har du gjort ett distansköp. Jag utgår från att du har köpt klänningen av en näringsidkare samt för privat bruk. Det här innebär att distansavtalslagen är tillämplig i ditt fall (1 kap. 1 § distansavtalslagen). Vid köp av varor på distans aktualiseras 2 kap. distansavtalslagen.

Ångerrätt på köpeavtalet

Enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa från den dag du har fått din vara i din besittning (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Eftersom det framgår att du har ångrat dig efter 4 dagar, tyder det på att det ännu inte har gått 14 dagar sedan du fått varan i din besittning. Om så är fallet, har du rätt att ångra ditt köp av klänningen.

Det som emellertid ska beaktas är att ångerrätten undantas i vissa situationer. Om din klänning exempelvis är specialbeställd och tillverkad enligt dina anvisningar, gäller inte ångerrätten för ditt köp (2 kap. 11 § p. 3 distansavtalslagen).

Ångerrätt på kreditavtalet

I samband med köpeavtalet har du ingått i ett kreditavtal för att finansiera ditt köp av klänningen. Om du ångrar ditt köp av klänningen och krediten finansieras av säljaren, kommer ditt kreditavtal upphöra att gälla automatiskt utan att du måste vidta någon åtgärd (2 kap. 16 § distansavtalslagen). När du har ångrat ditt köp av klänningen, är du således heller inte längre bunden av kreditavtalet. Det här gäller även om krediten finansieras av någon annan än säljaren, under förutsättning att kreditavtalet har ingåtts genom en överenskommelse mellan denne och säljaren eller om varan uttryckligen har angivits i kreditavtalet. Ditt fullständiga kreditköp kommer således att gå åter efter att du har ångrat ditt köp av klänningen.

Om du istället har ingått i ett kreditavtal med en kreditgivare som inte har en överenskommelse med säljaren eller om klänningen inte har angivits i kreditavtalet, är köpet inte längre att betrakta som ett kreditköp (jfr 2 § konsumentkreditlagen). Det här innebär att du måste rikta ett separat ångermeddelande till kreditgivaren. Du som konsument har en ångerrätt på kreditavtalet, förutsatt att du lämnar kreditgivaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (21 § konsumentkreditlagen). Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa från den dag du ingick i kreditavtalet med kreditgivaren, dock tidigast från den dag en skriftlig dokumentation beträffande ert avtal kommit dig till handa (22 § konsumentkreditlagen). I det här fallet måste du alltså rikta ett separat ångermeddelande till kreditgivaren beträffande ditt kreditavtal, det upphör inte att gälla automatiskt som i föregående situation.

Sammanfattningsvis, beror din möjlighet till ångerrätt på hur många dagar det har gått sedan du fick klänningen i din besittning. Utifrån angivna omständigheter tyder emellertid mycket på att det inte har gått 14 dagar, och du har således rätt att ångra ditt köp av klänningen. Kreditavtalet kommer därtill att upphöra att gälla automatiskt om det är anknutet till köpeavtalet. Om det inte har anknytning till köpeavtalet, behöver du rikta ett separat ångermeddelande till kreditgivaren inom 14 dagar från det att du ingått i kreditavtalet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (808)
2020-05-18 Hur kan jag få tillgång till personnummer?
2020-05-16 Kan jag häva ett bilköp?
2020-05-13 Vilken lag är tillämplig vid uthyrning av lös sak?
2020-05-04 Hur skiljer sig konsumentskyddet mellan att handla i butik eller på nätet?

Alla besvarade frågor (80397)