Ångerrätt vid köp mellan privatpersoner

2020-03-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Har jag rätt att ångra ett köpekontrakt på en bil som beställdes den 27 02 2020. Det är ny bil köpt privat med leveransdatum 15 06 2020.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har beställt en bil (lös egendom) från en annan privatperson. Eftersom det är ett köp mellan två privatpersoner aktualiseras köplagen (jfr 1 § och 4 § KöpL).

I köplagen finns ingen lagstadgad ångerrätt för ett köp. Avbeställningsrätt för standardvaror återfinns heller inte i köplagen, utan gäller enbart för specialanskaffade eller specialtillverkade varor (jfr 52 § andra stycket KöpL). Det som emellertid ska beaktas är att köplagen är dispositiv (3 § KöpL). Det här innebär att man som parter emellan kan avtala om andra villkor än de som är angivna i lagen, och då kommer det ingångna avtalet att gälla istället. Om ni till exempel har kommit överens om att det ska råda en ångerrätt eller avbeställningsrätt för ditt köp, så gäller det ni har avtalat om (och då har du som köpare en rätt att ångra ditt köp). Detta kan regleras i ett skriftligt eller muntligt avtal, och även genom hur ni som parter har agerat när ni ingick i köpet. Huruvida du har en rätt att ångra ditt köp av bilen, beror således på om ni har kommit överens om detta. Om ni inte har bestämt att du som köpare ska ha en ångerrätt, är det köplagen som gäller och där återfinns ingen lagstadgad ångerrätt (eller avbeställningsrätt för standardvaror).

Rättsläget kan vara annorlunda om du som privatperson har köpt bilen av en näringsidkare. Som konsument har du en rätt att avbeställa en vara (avbeställningsrätt) innan den har levererats till dig (37 § konsumentköplagen). Om din beställning istället omfattas av distansavtalslagen (s.k distansköp), har du en lagstadgad ångerrätt från det att du har mottagit varan (jfr 2 kap. 10 § och 12 § distansavtalslagen). Du har således ett starkare skydd om du omfattas av konsumentköplagen eller distansavtalslagen. Jag har emellertid utgått från att du har beställt bilen av en privatperson eftersom du i din fråga anger att du har köpt bilen privat.

Slutsats
Om du har beställt bilen av en annan privatperson, har du ingen lagstadgad rätt att ångra ditt köp. Huruvida du har en rätt att ångra ditt köp beror således på vad ni har kommit överens om parter emellan. Jag rekommenderar dig att läsa igenom ert köpekontrakt för att se eventuella villkor som ni har kommit överens om.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (830)
2020-09-16 Utebliven betalning
2020-08-31 Ångerrätt distansavtal
2020-08-22 Ångerrätt för hund köpt på distans?
2020-08-21 Rätt att få tillbaka för hög debitering?

Alla besvarade frågor (84262)