FrågaKÖPRÄTTÖvrigt27/05/2015

Ångerrätt vid distansköp och avgift

Jag har beställt kläder från en webshop som jag vill retunera, detta innan 14 dagar har gått. Webshopen har nu informerat mig om att jag ska betala en avgift på 100kr för returen, samt frakten. Frakten är jag med på men min fråga är om det är lagligt att ta en avgift för en retur? Gäller inte distans och hemförsäljningslagen? Enligt paragraf 10 har jag 14 dagar på mig, oavsett. Ska jag då behöva betala 100kr för något jag inte vill ha?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Utifrån din berättelse så förutsätter jag att avgiften à 100 kronor är en sorts administrativ avgift som Webshopen kräver för att du ska kunna nyttja ångerrätten, och som inte har något att göra med fraktkostnaden i sig.

Som huvudregel är det konsumenten som bär kostnaden för återsändande av vara när denne utövar sin ångerrätt i distansköpet. Ett par undantag finns rörande denna regel, nämligen om näringsidkaren går med på att stå för kostnaden eller innan avtalets ingående har underlåtit att upplysa konsumenten om kostnaden att återsända varan. I sådana fall står näringsidkaren för denna kostnad, vilket framgår av Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2:13 första stycket.

Konsumenten är med andra ord skyldig att betala för frakten, men inte att erlägga ytterligare avgifter till näringsidkaren för att överhuvudtaget kunna nyttja ångerrätten. Det är bara i ett antal undantagsfall som konsumenten är skyldig att ge viss ersättning till näringsidkaren, exempelvis för förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leveransmetod eller för varans värdeminskning i det fall där konsumenten har hanterat den i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2:15 punkt 1-2). Värt att nämna i sammanhanget är att Konsumentverket nyligen har riktat kritik i fråga om ångerrätten mot flera företag som har tillhandahållit distansförsäljning av utbildningstjänster. Ett av dessa företag, Studieförbundet Bilda Sydöst, fick kritik för att detta kvittningsvis tog ut en administrativ avgift i samband med att konsumenterna genom ångerrätten fick tillbaka vad de hade betalat, vilket inte står i överensstämmelse med näringsidkarens återbetalningsskyldighet (jämför Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2:14 första stycket).

Jag rekommenderar att du för Webshopen påtalar vad som här sagts för att övertyga dem om att slopa kravet på avgiften. Eftersom det endast rör sig om 100 kronor så kan du dock inte begära att få saken prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) om tvist uppstår och du inte vill ta upp saken i en dyr domstolsförhandling, vilket framgår av Allmänna reklamationsnämndens föreskrifter om konsumenttvister som inte prövas av nämnden 2 §. Eftersom Webshopen dock uppställer ett villkor om avgift som strider mot de rättigheter som du i egenskap av konsument tillerkänns av Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så rör det sig om ett oskäligt avtalsvillkor, vilket framgår av Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 3 § första stycket, förarbeten och doktrin. Ett sådant avtalsvillkor kan du anmäla till Konsumentverket. Det finns dock ingen garanti för att Konsumentverket följer upp din anmälan och begär att Webshopen rättar sig, men med hänseende till att Konsumentverket på senare år har riktat skarp kritik mot e-handlares slarv i fråga om ångerrätten så torde chansen ändå vara påtaglig.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo