Ångerrätt vid distansköp

2015-11-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag ingick i ett avtal med via telefon och fick lån till att köpa en cykel för 10000 kr. Säljren visste om hur dåligt ställt ekonomiskt jag hade det och då sa han att jag kunde betala av det senare. Då skev jag på ett skuldebrev och avbetalningsplan. Jag tog även med mig cykeln då. Nu visade det sig att jag ej kan betala av cykeln. kan jag komma ifrån mitt cykelköp? vad gäller och har jag den möjligheten? Vilka lagar stödjer det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din möjlighet att ångra cykelköpet varierar beroende på om du köpt cykeln av en privatperson eller av en näringsidkare. Då en privatperson köper något från en näringsidkare räknas privatpersonen som konsument. I dessa konsumentfall ser regleringen något förmånligare ut än när köpet gjorts från en privatperson. Jag börjar därför med att berätta om hur läget ser ut för dig om säljaren av cykeln är näringsidkare och du därmed är konsument.

Cykelköpet som gjorts via telefonen räknas som ett distansköp och omfattas i konsumentfall av regler i Distansavtalslagen. Enligt 2 kap 10 § Distansavtalslagen finns en ångerrätt som gäller i 14 dagar efter köpet. Fristen började löpa när du tog emot cykeln. Om ångerrätten utövas inom 14 dagar upphör enligt 2 kap 16 § i samma lag även lånet. Om ångerrätten utövas ska cykeln lämnas tillbaka.

Om 14 dagar har hunnit passera sen du fick hem cykeln finns tyvärr ingen generell ångerrätt utan bara en rätt enligt Konsumentköplagen att häva köpet om det skulle vara fel eller liknande på cykeln. I ditt fall är det ju inte aktuellt då du vill ångra köpet pga att det visat sig att du inte kan betala för den.

Om du inte är konsument i enlighet med den beskrivning jag givit ovan så gäller inte ångerrätten i Distansavtalslagen. Dessa fall regleras av Köplagen och där finns ingen generell ångerrätt utan precis som beskrivet ovan bara en rätt att häva köpet om det skulle vara fel eller liknande.

Sammanfattningsvis finns tyvärr bara möjlighet för dig att komma ifrån ditt cykelköp om du är en konsument och 14 dagar inte har hunnit passerat sen du tog emot cykeln.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (839)
2020-10-25 Hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar
2020-10-22 När föreligger vindikationsrätt?
2020-10-21 Har jag ångerrätt på abonnemang som tecknats via en telefonförsäljare?
2020-10-06 Vilken lag gäller för hyresrätter, panträtter och köp av aktier eller andra värdepapper?

Alla besvarade frågor (85357)