Ångerrätt på presentkort?

2019-12-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag köpte en upplevelse i form av ett presentkort på nätet. Efter köpet gick det inte att utföra aktiviteten på önskad ort som det stod på hemsidan. Därför vill jag nyttja min ångerrätt. Efter djupare undersökningar misstänker jag att det är blufföretag då fler har drabbats av liknande händelser där man inte kunnat nyttja dessa presentkort och inte heller fått pengarna tillbaka. Jag mailade företaget för att nyttja ångerrätten inom min ångerfrist. Företaget godkänner inte min ångerrätt. De anser att min misstro inte är ett giltigt skäl för ånger. Har näringsidkare rätt att kräva en anledning till ånger? Korten är köpa till rabatterad pris, har företaget rätt att avtala bort ångerrätt på reavaror som man köpt på nätet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).

Vad innebär ångerrätten?
Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.

När börjar ångerfristen löpa?
Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.

Vilka undantag gäller för ångerrätten?
I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Slutligen förekommer det i lag inte några undantag som säger att "reavaror" inte omfattas av ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL.

Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?
Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.

Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?
Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.

Hur blir det i ditt fall?
I ditt fall har jag uppfattat det som att du har köpt presentkort på nätet. Dessa presentkort har du köpt till rabatterat pris och nu vill du lämna tillbaka presentkorten eftersom dessa inte går att använda till det som var tänkt. Jag har dessutom uppfattat att du har mailat näringsidkaren som säljer dessa presentkort och meddelat att du ångrat ditt köp, och som svar har du fått att de inte godkänner din ånger eftersom du inte har angett ett godtagbart skäl. Utifrån omständigheterna är min slutsats att du har rätt att ångra dig och att du har gått till väga på rätt sätt. I och med att du har sänt meddelande till näringsidkaren i rätt tid och på rätt sätt innebär att du har agerat inom ångerfristen, detta innebär att även om det går längre än 14 dagar när du läser detta svar så har du fortfarande rätt att ångra köpet eftersom meddelandet har sänts till säljaren inom tidsfristen. Dessutom gäller som jag nämnt ovan att du inte behöver ange något specifikt skäl till att du ångrar köpet, och därmed har du även i denna aspekt gjort på rätt sätt genom att endast ange att du ångrar köpet. Mitt slutliga råd till dig är att om företaget fortfarande inte accepterar din ångerrätt, bör du kontakta ARN (allmänna reklamationsnämnden), och därefter fortsätta ärendet därifrån. Vill du få hjälp med att ta ärendet vidare kan du kontakta en av våra jurister här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll