Ångerrätt för avtal ingånget av företag

2017-02-05 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej, Det ringde precis en person som sa att han ringde från Google. Han fick mig att tacka ja till vad han sa var en ny tjänst de hade Han läste upp att vi ingått avtal per dagens datum och sa att tjänsten kostade 1000 kr i månaden/ 12 000 kr om året. Det var tre månaders uppsägningstid på tjänsten. Efter att inspelningen var klar sa han att företaget ringde på uppdrag av Google (?) det var alltså inte från Google han ringde. Jag känner mig nu lurad och jag tror att jag blivit utsatt för ett bluff företag, som endast ringer runt och lurar företag att knyta upp sig på abonnemang. Han sa att han skulle skicka allt på mail efter samtalet, men har inte gjort detta. Han skulle även skicka papper på avtalet hem. Vad har jag för rätt som företag att häva köper/avbeställa/ångra? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (se här) ger konsumenter en ångerrätt för avtal som ingåtts via till exempel telefon, i ditt fall så uppfattar jag det som att du ingått avtalet som företag och då finns det ingen ångerrätt för ingångna avtal (om det inte finns ångerrätt reglerat i det enskilda avtalet).

När företag ingår avtal med varandra anses de som likvärdiga och därför finns inte samma skyddsregler som det finns när konsumenter ingår avtal med företag. Konsumenter anses ha en svagare ställning gentemot företag och därför finns det förmånliga regler för konsumenter.

För ett företag som ingått ett avtal där det kanske inte gått rätt till finns det ändå vissa möjligheter att komma ur avtalet. I avtalslagens 3:e kapitel (se här) regleras situationer som leder till ogiltighet för ett ingånget avtal. I detta fall skulle eventuellt ogiltighetsgrunden svek enligt 30 § avtalslagen kunna vara aktuell. För att kunna åberopa svek som ogiltighetsgrund krävs att det skett ett vilseledande genom att oriktiga uppgifter har lämnats eller att information har undanhållits och att vilseledandet ska ha skett med vilje (uppsåt). I andra stycket i 30 § finns en presumtionsregel för att svek har begåtts om den felaktiga informationen/den underhållna informationen har lett till att avtalet ingicks, dvs avtalet hade inte ingåtts om rätt information hade förmedlats.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon generell ångerrätt för avtal ingångna av företag men att man i vissa fall kan använda sig av bestämmelserna i 3 kapitlet avtalslagen för att försöka komma ur avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?