Ångerrätt enligt distansavtalslagen för vara som ej levererats?

2015-07-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag beställde en vara via internet av ett företag och för två månader sen stod det att den var skickad men den har inte kommit fram än. Min fråga är hur gäller distansavtalslagen här, kan jag ångra köpet då jag inte fått hem den än och är det företagets ansvar att skicka den och/eller att den kommer fram? De sa att jag kunde få beställa en ny vara för billigare pris, men vill gärna få den vara jag beställde i första hand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Distansavtalslagen, vars fullständiga namn sedan ett år tillbaka är lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, innehåller ett flertal skyddande regler till förmån för konsumenter. En sådan regel är ångerrätten som uttrycks i 2 kap 10§ (se här). Enligt bestämmelsen så har en konsument rätt att utnyttja sin ångerrätt och därmed frånträda avtalet inom ångerfristen, som är 14 dagar. Det enda som krävs av konsumenten är att denne meddelar näringsidkaren om sin vilja att utnyttja ångerrätten.

Av betydelse är alltså den så kallade ångerfristen. Den beskrivs vidare i 12§, där det anges att fristen om 14 dagar börjar löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Begreppet besittning innebär i sin tur att konsumenten ska ha erhållit varan, t.ex. genom att hämta ut den vid ett postombud eller att den levereras hem till dennes adress, och att konsumenten sedan kan förfoga över varan. Dessvärre blir alltså bestämmelsen om ångerfristen enligt distansavtalslagen något olämplig i detta fall, då ångerrätten faktiskt inträder först då varan levereras - vilket är själva anledningen till ditt problem i första hand. Du kan alltså inte lagligen kräva att få ångra köpet enligt distansavtalslagen förrän varan har levererats till dig.

Trots att distansavtalslagen är ineffektiv i detta fall, så finns det en annan lösning. Oavsett om köpet sker i butik eller via internet, så gäller ändå konsumentköplagen för dig då du har köpt varan i egenskap av en konsument av en näringsidkare. 5§ (se här) reglerar tiden för varans avlämnande, och anger att om ingenting annat har avtalats om leveransdatum så ska varan avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. Att det har skett en överträdelse av denna bestämmelse från säljarens sida är tydligt, då det i ditt fall nu har passerat två månader sedan beställningen gjordes. Säljaren befinner sig därför i dröjsmål med leveransen av din vara, vilket medför ett antal rättigheter för dig som konsument. Förutom rätten att hålla inne betalningen (vilket förstås inte är möjligt om varan betalades samtidigt som den beställdes) så har du rätt att kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12§. Det finns dock undantag från denna rätt, vilket framgår av 2st i paragrafen, t.ex. om säljaren av någon ursäktlig anledning inte kan fullgöra försäljningen. Slutligen har du som konsument även rätten att häva köpet enligt 13§ om säljaren meddelar att denne inte kommer att kunna avlämna den vara som du har beställt.

Sammanfattningsvis så kan följande sägas. Din ångerrätt enligt distansavtalslagen kan du först utnyttja då varan levereras och ångerfristen därmed börjar löpa. Trots detta har du ett flertal rättigheter enligt konsumentköplagen, som du kan nyttja eftersom att säljaren befinner sig i dröjsmål med leveransen av varan. Jag föreslår därför att du återigen kontaktar säljaren och kräver att din vara levereras, och att du i annat fall väljer att häva köpet om du inte hellre nöjer dig med en annan av de varor som säljaren erbjuder dig till ett billigare pris.

Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (823)
2020-07-31 Måste man låna pengar vid förvärv av bostadsrätt?
2020-07-31 Köpt en moped på webbplats - ångerrätt?
2020-07-29 Fukt och mögel i källaren, dolt fel i hus?
2020-07-24 Krävs bekräftelse på ångerrätt för att det ska kunna åberopas vid distansköp?

Alla besvarade frågor (82573)