Ångerrätt enligt distansavtalslagen

2019-12-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej.Om en kund ringer till mig och vill att jag kommer hem till dom för att lämna offert på ett köksbyte och jag lämnar ett pris till dom.Efter jag lämnat pris åt dom så vill dom pruta 3000:- och jag accepterar det.Vi skriver avtal med varann och skakar hand.Efter tre dagar får jag ett sms där dom ångrar köpet, gäller ångerrätt i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör ett avtal som har ingåtts med en konsument utanför ditt ordinarie affärsställe är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, härefter förkortad DAL, tillämplig (1 kap. 1 och 2 § DAL).

Har konsumenten ångerrätt?

En konsument har som huvudregel ångerrätt i 14 dagar efter att denne har fått varan i sin besittning (2 kap. 10 och 12 § DAL). Detta gäller dock inte om det är en vara som inte ingår i ditt ordinarie sortiment och som specialtillverkats för kunden (2 kap. 11 § 3 p. DAL). Enligt praxis ställs dock relativt höga krav för att en vara ska anses specialtillverkad. Det krävs som exempel att det handlar om specifika mått och inte något som finns som standard, samt att konsumenten har satt sin personliga prägel på det.

Sammanfattning

Som huvudregel har konsumenter ångerrätt. Det finns dock vissa undantag, och i ditt fall skulle det kunna tänkas bli aktuellt med undantaget för specialtillverkade varor. Det är dock svårt att utan vidare information avgöra din situation närmare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll