Ångerrätt enligt distansavtalslagen

2018-10-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad jag har för rättigheter i denna fråga : jag skulle gå ur svenska kyrkan och kom in på en länk när jag googlade där det står att jag bara ska fylla i mitt personnummer så skickar de blanketter och hjälper mig så jag kan gå ur kyrkan. Företaget heter kyrkskatten.se (så jag trodde självklart att det var en seriös sida, att de va typ kyrkans egen sida) sen fick jag iallafall hem en blankett som jag skulle fylla i då om jag vill gå ur kyrkan och skicka till dem om jag vill ha deras hjälp antar jag. Dock skickade de med en faktura på 369 kr!? (det är liksom gratis att gå ur svenska kyrkan egentligen) så blev förvånad varför de kostade. Så kontaktade dem och sa att jag då ej vill använda deras tjänst eftersom man kan gå ut gratis. Så då gör jag det på något annat sätt istället. Fick då till svar att jag inte behöver använda deras tjänst men att jag måste betala fakturan oavsett? Att jag ej kan ångra mig. De skrev att "vi väntade 5 dagar med att skicka ut blanketten så du hade 5 dagar att ångra dig" fast vem ångrar sig innan man vet vad man får?? Sen skrev de att det är en personlig beställning så inget man kan ångra? Och de jämförde det med tillexempel ett fotoalbum!? Det jag fick hem var en lapp där ja skulle fylla i mina personuppgifter och en faktura. Hur kan de ens vara en personlig beställning. Jag borde väl ändå ha rätt att ångra mig? Att jag ej vill använda deras tjänst och slipper betala? Jätte tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om tillämplig lag

Nästan allt juridiskt arbete börjar här. Vilken lag blir tillämplig på situationen? En av dessa potentiella lagar – utöver konsumenttjänstlagen – är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagens 1:a § stadgar att lagen innehåller "bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Enligt 1 kap. 2 § samma lag (resten av laghänvisningarna i detta svar avser nämnd lag) avses med distansavtal "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans". Lagen är med andra ord tillämplig.


Om ångerrätt

I 2 kap. finns bestämmelser om ångerrätt. 2 kap. 1 § stadgar dock att kapitlet ändå inte är tillämpligt i vissa fall. Enligt 5:e punkten är 2 kap. inte tillämpligt om avtalet "avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle". Frågan vad detta företag (F) egentligen sysslar med uppstår. Jag förärade deras hemsida med ett besök. De fyller i blanketten åt dig (förutom underskriften så klart), skriver ut denna och skickar till dig. Således kan 5:e punkten inte vara tillämplig i detta fall, dels eftersom det handlar om en vara och inte om en tjänst (eftersom blanketten är fysisk) och dels eftersom F gör mer än det som träffas av undantaget. 2 kap. ska alltså tillämpas. 2 kap. 10 § ger dig 14 dagars ångerrätt. I 2 kap. 11 § stadgas dock undantagen från ångerrätten. Det är tredje punkten i denna paragraf F hänvisar till. I punkten står det att ångerrätt inte gäller för avtal som "avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel". Det är denna bestämmelse F stödjer sig på, och tyvärr har de rätt. Din text antyder dock att du fått en tom blankett, och i sådana fall har du ångerrätten kvar. I annat fall finns inget stöd för ångerrätt, vare sig i nämnd lag eller någon annanstans. Däremot har jag läst att anmälningarna till Konsumentverket börjat hopa sig, inte just om F utan om liknande företag. Inga konkreta åtgärder har dock vidtagits ännu.

Kanske kan man också tänka sig att en på förhand ifylld blankett inte ska falla under tredje punktens tillämpningsområde. Det finns ju en viss oklarhet om vad som menas med "tydlig personlig prägel" till exempel, eller om Svenska kyrkans egna blanketter ska anses vara "varor" över huvud taget. Detta är dock frågor för domstolen, och inte för mig. Mitt resonemang har inget vidare bra juridiskt stöd, så ta inte detta som en uppmaning att slita tvisten i tingsrätten. Du kan mycket väl förlora.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, även om det naturligtvis inte är det svar du vill höra, och inte det svar jag vill ge heller.

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (718)
2019-04-19 Rätt att få tillbaka pengar på produkten?
2019-04-14 Köp av tjänst emellan näringsidkare
2019-04-13 Vilka garantier gäller vid entreprenadarbeten?
2019-04-11 Preskriptionstider i ABM 07

Alla besvarade frågor (67977)