Ange fel antalet mil som bilen kört - bedrägeri?

Hej! För tio månader sedan köpte jag en begagnad Volvo hos en bilhandlare! Vi kallar honom (bilhandlare 1)

I samband så tog han min bil i inbyte. Nu har bilhandlare 1 10 månader senare kontaktat mig och påstår att jag lurat honom, enligt honom så hade min gamla bil gått 37000 mil och inte de 22000 mil som stod på mätaren. Jag kontaktade bilhandlaren som jag köpte bilen av för tre år sedan, (bilhandlare 2) och han sa att den var bytt motor i och att motorn gått 22000 mil och bilen har rullat 37000 mil! Fast det stod 22000 mil på mätaren. Han sa även att detta stod som en notis på köpekontraktet och när jag kollade detta så stämde det men det hade jag helt missat. Så när bilhandlare 1 frågade om hur mycket bilen gått så skrev jag ju bara av mätaren då jag trodde det var detta som gällde.

Nu har bilhandlare 1 polisanmält mig för bedrägeri! Trots att det gått 10 månader och han dessutom sålt bilen vidare till en annan bilhandlare. Han sa att antingen får jag betala honom 50000 eller så polisanmäler han mig!

Behöver jag vara orolig?

/en rädd privatperson:(

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du ska kunna ansvara för bedrägeri krävs att vissa krav är uppfyllda samt att du agerat med uppsåt. Det är frågan om bedrägeri om du genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denna är. Påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § brottsbalken).

För att det ska bli tal om ett vilseledande räcker det inte med en osanning. Det krävs även att den offret låtit sig påverkas av detta. Men egentligen behöver inte vilseledandet nödvändigtvis innefatta en lögn, utan gärningsmannens sätt att uppträda och uttrycka sig kan försätta offret i villfarelse. Ett vilseledande ska bedömas utifrån den vilseleddes perspektiv, och inte gärningsmannens perspektiv. Det kan vidare vara ett vilseledande om gärningsmannen vidmakthåller eller förstärker en oriktig föreställning som den vilseledde redan har. Antagligen kan man hävda att du har vilselett, även om det inte varit medvetet.

För att ansvar för bedrägeri ska aktualiseras fordras också att vilseledandet förmått offret till disposition, det vill säga en handling eller underlåtenhet som innebär att en förmögenhetsöverföring sker mellan offret och gärningsmannen. En förmögenhetsöverföring är det om gärningsmannen fått ekonomisk vinning genom brottet och att det funnits en beaktansvärd fara för slutlig förlust för offret. Det är evident att du har gjort en ekonomisk vinning genom att ange fel antalet mil som bilen kört, samt att bilhandlare 1 har gjort en förlust på grund av detta.

Precis som för de flesta brotten i brottsbalken, krävs ett uppsåt från gärningsmannens sida (1 kap. 2 §). Uppsåtets lägsta gräns är så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket skulle innebära att du varit likgiltig till risken för effekten (att bilhandlaren lurades genom bedrägeri) samt likgiltig inför förverkligandet av effekten. Du skriver att du var säker på att mätaren i bilen stämde och du inte syftade att lura någon. Det är ytterst tveksamt att hävda att du var likgiltig inför att bilhandlare 1 lurades. Om du skulle agerat likadant om du visste att bilen kört fler mil än 22 000, är det frågan om ett uppsåt. Men som jag uppfattar det, skulle du inte angett 22 000 mil om du visste att bilen kört 37 000 mil samt att du inte hade för avsikt att tillskansa dig en större summa för bilen (och göra bilhandlaren fattigare), varför det är svårt att se att du skulle haft någon form av uppsåt. Möjligtvis har du varit vårdslös, men detta är inte tillräckligt.

Slutsatsen blir således att kraven för bedrägeri möjligen är uppfyllda, men att uppsåtet saknas. Det skulle innebära att ett bedrägeri inte begåtts. Skulle polisanmälan leda till en rättegång, är beviskraven högt ställda. Det ska vara bortom rimligt tvivel att du begått ett bedrägeri, för att du ska kunna fällas till ansvar. Detta finner jag tämligen osannolikt att så skulle ske i din situation.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”