Angående rätten att yttra sig fritt

2019-06-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Är det lagligt att utan tillstånd ställa sig på exempelvis en gata i stan och predika bibeln med mikrofon, om volymen inte är för hög? Skyddar yttrandefrihet mig från att bli gripen? Skyddar yttrandefriheten mig oavsett plats, dvs jag får predika på en pride parad eller utanför en moské?
SVAR

Hej & tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Så som jag förstått din fråga handlar gäller den om man som privatperson får lov att på allmän plats uttrycka sina religiösa åsikter och i sådana fall vad det är som gör att det anses vara okej. För att besvara din fråga kommer jag att behöva använda mig av Regeringsformen & Brottsbalken. Varför jag inte kommer använda mig av Yttrandefrihetsgrundlagen är för att den lag endast behandlar frågan om yttranden med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Alla människor har en frihet att i tal uttrycka sina åsikter.

Detta framgår av den grundläggande friheter i 2 kapitlets 1 § 1 punkten RF. Där står det att man, på en mängd olika sätt där "tal" även räknas upp, har rätt till yttrandefrihet. Eftersom du skriver att det även handlar om att tala om religiösa saker skulle det även kunna falla under 2 p i samma paragraf, nämligen friheten att utöva sin religion. Dock skulle jag vilja påstå att om man väljer att stå på en allmän plats så som på öppen gata och i en form av informationssyfte predika sina personliga åsikter, så skulle det nog snarare falla under yttrandefriheten. Om du däremot hade exempelvis under några minuter hade satt dig för att be på öppen gata hade det snarare ansetts vara en form av "utövning" och faller då under religionsfriheten.

Friheten till att yttra sig kan dock begränsas. Friheten är alltså inte ovillkorlig.

Det följer av 2 kapitlet 20 § 1 p RF att yttrandefriheten får lov att inskränkas om det görs i syfte att tillgodose ett demokratiskt samhälle eller om det görs för att tillgodose landets säkerhet. Detta följer av 21 o 23 §§ samma kapitel. Detta kan exempelvis innebära att om någon använder sin yttrandefrihet för att sprida information som på något sätt kan skada landet så får rätten att yttra sig om detta begränsas.

Vad som är av största vikt vid en sådan här bedömning är att begränsningen aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt. Friheten och den grundläggande rättigheten att yttra sig är en väldigt stark sådan och ska inte begränsas i något hänseende om det inte anses vara av absolut största vikt. En begränsning får alltså inte göras enbart för att det man yttrar sig om har politiska eller religiösa teman, utan det måste faktiskt kunna påverka demokratin eller säkerheten.

Men trots att man har rätt att yttra sig om sin religiösa ställning på allmän plats utan begräsning, så kan det fortfarande anses vara "olagligt".

Trots rättigheten som alla svenska medborgare har så finns det en gräns för hur långt man får ta sin frihet. Man får aldrig gå så långt att man orsakar störning för allmänheten, eftersom detta kan bedömas som störande av förrättning eller förargelseväckande beteende (Brottsbalken 16 kapitel 4 § samt 16 §)

Det först nämnda, störande av förrättning, handlar om att någon försöker förhindra en gudstjänst eller annan andaktutövning, vilket du skriver i din fråga. Svaret blir alltså att det inte alltid är okej, trots yttrandefriheten, att utöva den överallt. Skulle du ställa dig utanför en moské skulle det kunna anses som brottsligt.

Det andra, förargelseväckande beteende, är lite bredare. Det handlar om att en person genom att yttra sig gör det på ett sätt som stör den allmänna ordningen genom att ha syftet att göra andra personer arga.

Slutsatsen av det hela blir alltså:

- Man har en stark rättighet till att yttra sig fritt. Man får ha åsikter och dela med sig av dem och dessa skyddas av en grundlag (den "starkaste" lagen vi har)

- Dock kan rättigheten begränsas.

- Om man, genom sin frihet att yttra sig, orsakar störningar eller skapar oroliga situationer som kan göra personer arga eller att man väljer att yttra sig på platser där det enligt svensk lag inte anses vara "helt okej", kan det bedömas som brottsligt och man kan straffas för det.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om inte, skicka gärna in en till här på Lawline. Annars får jag önska dig en fortsatt fin sommar!

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1145)
2020-08-11 Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?
2020-08-10 Folkbokföring för barn över 16 år
2020-08-10 Kan mina barnbarn byta efternamn till mitt flicknamn?
2020-08-04 Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?

Alla besvarade frågor (82737)