Angående giftorättsgods!

2016-11-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej! det så att jag och min fru ska skiljas och vi har en bostadsrätt som står på min frus namn. Jag har hjälpt min fru med kontantinsats när hon tog lån från banken men jag har ingen kvitto som bevisar att jag har gett henne pengar utan det var bara mina sparpengar. Vi har ett barn tillsammans som är ett år. Det jag vill veta kan jag få något av bostadsrätten. Kan lagen dela lägenheten mellan oss två.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline.

Vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) brukar makarnas egendom fördelas mellan de genom en bodelning. I en bodelning ingår enbart giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som till följd av bl.a. ett äktenskapsförord blivit enskild. Genom ett äktenskapsförord kan en make eller båda makarna avtala om att varje makes eller bara ena makens egendom ska utgöra dennes enskilda egendom. Andra sätt som gör egendom till enskild är genom ett tredjemansvillkor i samband med att personen fått egendomen i gåva, genom testamente eller arv. Tredjemansvillkoret innebär att du som make fått viss egendom i gåva med villkoret att denna egendom ska utgöra din enskilda. Denna villkorade egendom kommer i så fall inte ingå i bodelningen.

Om bostadsrätten med anledning av ett äktenskapsförord eller tredjemansvillkor inte utgör enskild egendom, så är egendomen giftorättsgods. I så fall har du i regel rätten till hälften av lägenhetens förmögenhetsvärde efter skuldavdrag. Anta att bostadsrätten är den enda egendomen som ingår i bodelning. Lånet kommer då att först avräknas och värdet av bostaden efter skuldavräkningen att delas lika mellan er. Exempel: Bostadsrätten är värd 1 miljon kr och skulden ligger på 600 000 kr. I detta exempel (om bostadsrätten är den enda egendomen som ingår i bodelningen) så har du och din fru rätt till 200 000 kr var.

Gällande vem som har rätten att behålla bostadsrätten är en annan fråga (Jag utgår ifrån att bostadsrätten varit eran gemensamma bostad). Om ena maken får rätten att bo kvar, så måste den maken som får behålla bostadsrätten, utifrån exemplet i ovan, betala den andre maken ett belopp på 200 000 kr, annars måste egendomen säljas för att båda makarna ska ha möjligheten att få ut sin del i boet.

Hoppas du fått ett tillfredsställande svar på din fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88149)