Ang. underhåll

2015-11-18 i Underhåll
FRÅGA
Min son går sista året på gymnasiet nu. Och funderar på att söka vidare till högskola.Jag betalar underhåll nu, ska jag fortsätta betala när han går i högskolan?MVG Carina
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 7 kap. Föräldrabalken (FB) återfinns bestämmelser om underhållsskyldighet. Lagtexten finner du här

här


Enligt kapitlets första paragraf, andra stycke föreskrivs att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Om barnet efter den tidpunkten går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas grundutbildningen, således studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning.

Om din son har för avsikt att inleda studier på högskola, är det således att betrakta som högre studier, och det är inte något som omfattas av underhållsskyldigheten.

Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att kontakta oss igen ifall du har fler frågor!
Vänligen

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (974)
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?
2020-09-09 Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (84239)