Ang. instansordningen i brottmål, domar avseende brottsliga gärningar som företagits vid skilda tillfällen samt nåd i brottmål.

2015-02-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag har fåt ett bokföring brott på ett år och sex månader och jag har har komik utt från fängelse för 3 månader sedan och de straff jag fick nu det var gamla innan jag satt inne jag blev frikänd på rättegång men på höv rätten fick jag straffet ingen vet varför jag satt häkte när det hände men jag fick Straff för det.Jag har fåt ett bra jobb och jag jobbar nu och jag är nöjd med jobbet Tror du att jag kan ansöka om nådTack
SVAR

Hej,

Om det brott du nu dömts till straff för av hovrätten gäller en annan gärning än den du tidigare avtjänat straff för spelar det ingen roll om du nyligen kommit ut från fängelset. Om den nya domen gäller ett brott som du har begått vid något annat tillfälle får domstolen dömma dig till fängelse igen för det nya brottet.

Att du först blev frikänd i tingsrätten saknar tyvärr betydelse om åklagaren överklagar tingsrättens dom till hovrätten, vilket verkar ha varit fallet för dig. Om hovrätten fällde dig för brottet är det därför den domen som gäller framför tingsrättens tidigare frikännande dom. Detta beror på att hovrätten är en "högre" domstol än tingsrätten.

Det finns möjlighet att bli benådad från fällande brottmålsdomar i Sverige. Sådana ansökningar skickas till regeringen, som är ensam beslutsfattare i alla nådeärenden. Det ska dock poängteras att benådning från fällande brottmålsdomar är ytterst sällsynta och endast sker i tydliga undantagsfall, så dina chanser att bli benådad är tyvärr ganska små. Du kan läsa mer om hur benådning fungerar på regeringens hemsida, klicka här för att komma dit.

En alternativ väg för dig att gå är att diskutera med din advokat vilka möjligheter du har att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen för en ny prövning.

Vänligen,

Filip Redin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2378)
2020-07-08 F.d sambo har förstört tillhörigheter
2020-07-06 Indraget körkort vid narkotikabrott?
2020-07-01 Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?
2020-06-30 Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

Alla besvarade frågor (81797)