Ang. händelseförlopp och vad anmälan bör avse

FRÅGA
Hej! Igår när jag och min bror och 2 tjejer var Påväg hem sent efter en fest stötte vi på en kille som började hetsa medans vi gång efter gång bad han köra iväg med sin bil tills han sa till ena tjejen att hålla käften och min bror frågade va han säger och knuffar lätt på bilen, då lägger killen i backen och gasar fullt och försöker köra över min bror med en rivstart så det blir 5m sladdspår, då kastade jag en burk på vindrutan och frågade va han håller på med. Han kör iväg och stannar lite längre fram och parkerar för att kliva ut ur bilen och ringer polisen och anmäler mig för burken men nämner inget om vad han gjorde innan, polisen kommer till plats men märker direkt att vi inte är aggresiva och säger till oss att det är okej för oss att gå hem.Han borde inte ha körkort för han är helt klart en trafikfara och min fråga är vad jag ska anmäla han för? Mvh Jimmy johansson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag påtala att det är svårt att avgöra vilken brottslighet som personen i fråga kan dömas för, då flera faktorer i det enskilda fallet väger in i bedömningen. En generell redogörelse redovisas därför utifrån de omständigheter som du angett i din fråga. Jag har tolkat frågan som att den består av två delar - en där den ena personen uttalade skällsord till den ena kvinnan, en där personen i bilen backar med full hastighet för att han, vad du beskriver, försöker köra över din bror. Jag försöker därför svara i enlighet med hur jag uppfattat frågans uppdelning.

Utifrån din beskrivning av personens agerande i fråga när han sa skällsord till den ena kvinnan, skulle beteendet kunna falla in under bestämmelsen 5:3 i brottsbalken, se här, om förolämpning.
"Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter." En förolämpning skall emellertid vara ägnad att såra någon, varför en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt.

Vad gäller den delen att personen i fråga backat mot din bror med sin bil, kan bedömas enligt 1 § i lagen om straff för vissa trafikbrott, främst andra stycket, se här. "Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416)." Brottet straffas om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar, tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Bedömningsorsaker kan vara olämpligt uppträdande vid framförande av fordon, men att någon däremot brister i uppmärksamhet just för ett ögonblick är inte straffbart. jmf 5 §.

Avslutningsvis finns ett antal brottsbestämmelser i brottsbalken som initialt skulle kunna appliceras på din fråga, men som består av rekvisit som måste vara uppfyllda för att brottet ska anses ha ägt rum, vilket i vissa fall brister. Exempel på det är brottsbalkens 10:4 om olaga hot samt 3:9 om framkallande av fara för annan. Beroende på ytterligare omständigheter i målet kan även brott mot liv och hälsa och därmed försöksbrotten till dessa, aktualiseras genom 3 kap. brottsbalken.

Det är svårt att i nuläget ge ett mer konkret svar på din fråga, då flertalet faktorer väger in i bedömningen, varför ett tydligare svar är svårt att ge med ovanstående information ifrån din fråga. Önskar dig lycka till och hoppas du fått vägledning och svar på din fråga! Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1021)
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?
2020-09-11 Gränsdragning för förtal

Alla besvarade frågor (84145)