Ändring vid löneutmätning

Jag har hamnat hos Kronofogden och de har genom löneutmätning dragit pengar varje månad. Enligt lag skall myndigheten ta hänsyn till om personen har ett läkarintyg. Jag har en assistanshund till min hjälp och som är utbildad signalhund, som man inte tar någon hänsyn till. Han är till ovärderlig hjälp tillsammans med hörapparater, kan jag fungera i vardagen. Han kostar betydligt mycket mer än en vanlig sällskapshund, en kostnad som jag inte längre kan bära. Även Tingsrätten har varit negativ. Tyvärr drabbas man för okunskap och ointresse bara för att de inte förstår vad som gäller.

Så frågan är vad gör jag??

Mvh Lennart Juhlin

0708454128

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Utsökningsbalken är den lag som reglerar Kronofogdens verksamhet i sådana delar som t.ex löneutmätning. Lagen hittar du här.

Jag utgår ifrån förutsättningarna i frågan att du vid beslutet om löneutmätning hade assistanshunden men du anser att Kronofogdemyndigheten inte tog hänsyn till behovet av hunden när beslutet om löneutmätning fattades.

Förbehållsbelopp

Vid en löneutmätning har personen i fråga rätt till ett förbehållsbelopp, detta innefattar ett schabloniserat normalbelopp med tillägg för boendekostnader.

Det finns möjlighet att vid beräkningen av ovanstående belopp beakta ytterligare kostnader pga sjukdom, t.ex för medicin och läkarbesök upp till högkostnadsskyddet. Andra kostnader kräver läkarintyg.

Ändring av beslut

Om det finns anledning ska ett beslut om löneutmätning ändras, se här. Denna ändring genomförs av kronofogden och är möjlig att genomföra under pågående löneutmätning pga faktorer så som ökad inkomst eller ökade utgifter som är berättigade att ingå i förbehållsbeloppet.

Kronofogdens beslut om ändring gäller inte retroaktivt utan endast framåt i tiden, se rättsfall om detta här.

Det är alltså viktigt att du vid ändring meddelar Kronofogdemyndigheten så de kan räkna om beslutet.

Dessutom ska omprövning av alla pågående beslut om löneutmätning genomföras varje år. Oftast brukar Kronofogdemyndigheten innan en sådan omprövning begära upplysningar som om det är en ny utmätning som ska genomföras. Eftersom det är ett myndighetsbeslut har personen som är föremål för beslutet alltid rätt att yttra sig om ändringar som är till nackdel för denne.

Överklagande av beslut

Utan begränsning i tiden får ett beslut om löneutmätning överklagas, se här. När beslutet om löneutmätning överklagas hos domstol kan beslutet dessutom ändras retroaktivt.

Personer som är föremål för löneutmätning kan alltså först begära ändring hos Kronofogdemyndigheten och därefter, om den begärda ändringen inte genomförs, överklaga själva utmätningsbeslutet till tingsrätten.

Mer information hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”