Ändring av underhållsbidrag när barnet vill bo heltid hos mig

2017-10-02 i Underhåll
FRÅGA
Hej Fråga 1 För många år sedan gjorde jag en förlikning med mina barns mamma att betala underhåll (baserat på en massa utgifter vi hade då, tex dagis, fritidsaktiviter osv). Det räknades då ut till 2500 kr vilket jag betalat i alla år. Barnet har bott 4 dagar hos mig , 10 hos mamman osv. Nu är barnet 17 år och har sedan 1 månad besutat att flytta hem till mig på heltid. Vad har jag då för rätt? Har jag rätt att dra in underhållet? Har jag rätt till underhåll från henne? Ska vi dela på kostnaderna procentuellt eller 50/50?Jag har begärt att få se kopior på fakturor för kostnader hon har kvar fast barnet bor hos mig men hon vägrar visa detta. Vad är bäst att göra då, betala det jag tror eller strunta i det? Fråga 2Mitt andra barn bor fortarande 4 dagar hos mig , 10 hos mamman osv. Jag betalar fortfarande 2500 för underhållet. Jag märker ju nu att de kostnaderna som hon fått ersättning för under alla år inte finns längre. Har jag rätt att ändra underhållet om hon inte kan styrka kostnaderna längre? Finns alltså ingen dom men en förlikning. Hon hävdar att pengarna är hennes och det som inte går till barnen är hennes och hennes nya sambos. Tack för hjälpen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsstöd

När man pratar om underhåll från en förälder till en annan förälder så finns det två olika former av underhåll. Det ena är underhållsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. Detta kan försäkringskassan därefter återkräva från den förälder som skulle ha betalat underhållet.

Underhållsbidrag

Den andra formen av stöd är underhållsbidrag som den ena föräldern betalar till den andra utan att försäkringskassan är inblandad. En förändring av situationen kan innebära att det blir aktuellt att göra en ändring av underhållsbidraget. Ett exempel på en sådan förändring är, som i ditt fall, att barnets boende väsentligt kommer förändras. Ett annat exempel är om någon av föräldrarnas ekonomi ändrats väsentligt.

Hur ändras avtalet?

Om man kommit överens om ett visst belopp i ett avtal kan föräldrarna välja att ändra beloppet. Om föräldrarna inte kan komma överens kan istället en domstol pröva vem som ska utge bidrag till vem och hur stort beloppet ska vara.

Ändring av underhållsbidrag för äldsta barnet

Att ert äldsta barn väljer att flytta hem till dig och bo där på heltid är något som påverkar din skyldighet att betala underhållsbidrag. Om barnets mamma inte frivilligt går med på att ändra avtalet så bör du ge in en stämningsansökan till tingsrätt. I tingsrätten är det inte ovanligt att man förlikas. Det är alltså inte nödvändigtvis så att en domstol bestämmer vem som ska betala vad. Det är svårt att utifrån din fråga avgöra hur kostnaderna ska fördelas. Om ert barn bor heltid hos dig och aldrig hos mamman så ska hon betala underhållsbidrag till barnet.

Mamman har ingen skyldighet att visa fakturor för de utgifter hon haft. När man beräknar underhållsbidrag så gör man en schablonmässig beräkning. Ibland kan kostnaderna kanske överstiga det man räknat med och ibland kan det understiga det man räknat med. Hon har ingen redovisningsplikt mot dig. Om hon däremot vill att du ska fortsätta betala så är det självklart att hon måste kunna visa varför hon ska ha betalt av dig.

Yngre barnet

Precis som jag skrivit ovan så gör man en schablonmässig beräkning av kostnaderna när man beräknar underhållsbidrag. Jag vet inte vad det är för kostnader du menar som inte längre finns. Generellt brukar kostnaderna för barn bli högre ju äldre de är så jag vet därför inte vad det skulle vara för kostnader som försvunnit. Om det är så, så är det precis som jag skrivit ovan så att ni kan försöka hitta en ny överenskommelse alternativt att du får ge in en stämningsansökan till domstol för att få avtalet omförhandlat.

Min rekommendation

Utifrån din fråga så verkar det som om du och barnens mamma kommer få svårt att komma överens om ett nytt avtal. Jag tycker ändå att du ska göra ett försök eftersom det ofta är mycket tråkigt att behöva ha en tvist i domstol. Lyckas ni inte så bör du skicka en stämningsansökan som avser underhållsbidraget för båda barnen. Ska ni ändå tvista i domstol så är det lika bra att ni gör upp om båda barnen samtidigt. Vill du ha hjälp med att föra en talan i domstol så är du välkommen att kontakta mig på louise.beskow@lawline.se Vi på Lawline har inte bara juriststudenter som svarar på frågor utan har även verksamma jurister som kan biträda dig i denna typ av tvist.

Vänligen,

Louise Beskow
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?