Ändring av underhållsbidrag

2016-08-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Vi har ett gemensamt vårdnad för sonen som bor med sin mamma och är hos mig 2 helger/månad. Pojken är 9 år. Vi har ett skriftligt avtal sedan 1.5 år tillbaka och enligt det betalar jag 3200:-/månad i underhållsstödet till mamman. Jag är läkare och mitt lön är 75000:-/månad före skatt. Jag och min nya fru väntar på barn och jag undrar om det går att minska på underhållsstödet på något sätt. Det känns att jag betalar alldeles för mycket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om underhåll till barn finns bestämmelser om detta i Föräldrabalken (FB) 7 kap som du hittar här.

En vanlig begreppsförvirring är att man blandar ihop underhållsstöd och underhållsbidrag, av hur din fråga är formulerad förstår jag det som att det du menar är underhållsbidrag, detta baserat på att du betalar direkt till mamman samt beloppets storlek.

Oavsett om underhållsbidraget är bestämt genom avtal eller genom dom går det att ändra. För att skriva en ändring av avtalet kan advokat eller socialnämnden kontaktas för hjälp.

Om föräldrarna inte är överens kan de var och en för sig begära jämkning hos domstol. En ändring kan då bli aktuell om förändrade förhållanden föreligger. Förändringen måste vara betydelsefull. Vidare gäller att omständigheter som var kända vid avtalets tillkomst inte kan leda till någon ändring. En ändring kan både öka och minska bidragets storlek, FB 7:10.

För att ändra underhållsbidraget kan du alltså antingen ändra det tillsammans med den andra föräldern eller genom att begära jämkning i domstol. Som ovan nämnt krävs förändrade förhållanden för att en ändring ska bli aktuell och att få ett ytterligare barn kan vara en sådan förändrad omständighet som kan leda till ändrat underhållsbidrag varför det möjligen skulle kunna bli aktuellt i er situation.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88280)