FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/07/2016

Ändring av bodelningsavtal under pågående äktenskap

Kan ett bodelningsavtal under pågående äktenskap återkallats eller göras om, om båda makarna är överens härom?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om bodelning regleras i 9 kap. äktenskapsbalken. Enligt 5 § ska bodelningen göras utifrån en handling som makarna gemensamt upprättat. Det rör sig således om ett civilrättsligt avtal som inte kan ändras utan den andre partens samtycke. Skulle det däremot vara så att ni båda är överens om att ändra/häva ert nuvarande bodelningsavtal går detta naturligtvis bra. Detta gör ni genom att upprätta ett nytt avtal som ersätter det gamla. Avtalet ska undertecknas av båda parter, dock är det inte obligatoriskt att registrera det hos Skatteverket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”