Ändring av bodelningsavtal under pågående äktenskap

2016-07-29 i Bodelning
FRÅGA
Kan ett bodelningsavtal under pågående äktenskap återkallats eller göras om, om båda makarna är överens härom?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om bodelning regleras i 9 kap. äktenskapsbalken. Enligt 5 § ska bodelningen göras utifrån en handling som makarna gemensamt upprättat. Det rör sig således om ett civilrättsligt avtal som inte kan ändras utan den andre partens samtycke. Skulle det däremot vara så att ni båda är överens om att ändra/häva ert nuvarande bodelningsavtal går detta naturligtvis bra. Detta gör ni genom att upprätta ett nytt avtal som ersätter det gamla. Avtalet ska undertecknas av båda parter, dock är det inte obligatoriskt att registrera det hos Skatteverket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85407)