FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/07/2016

Ändring av bodelningsavtal under pågående äktenskap

Kan ett bodelningsavtal under pågående äktenskap återkallats eller göras om, om båda makarna är överens härom?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om bodelning regleras i 9 kap. äktenskapsbalken. Enligt 5 § ska bodelningen göras utifrån en handling som makarna gemensamt upprättat. Det rör sig således om ett civilrättsligt avtal som inte kan ändras utan den andre partens samtycke. Skulle det däremot vara så att ni båda är överens om att ändra/häva ert nuvarande bodelningsavtal går detta naturligtvis bra. Detta gör ni genom att upprätta ett nytt avtal som ersätter det gamla. Avtalet ska undertecknas av båda parter, dock är det inte obligatoriskt att registrera det hos Skatteverket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000