Ändring av bodelning under pågående äktenskap och revers

2020-04-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min man och jag gjorde vid giftermålet en bodelning under pågående äktenskap. I bodelningen angavs att jag skulle tilldelas 50% av en fastighet mot att jag skulle utge en revers på x kronor. Nu vill jag och min man riva denna revers. Vad behöver vi göra för att skulden inte längre ska vara gällande? Krävs någon ny registrering av bodelning? Vi har även ett äktenskapsförord om att fastigheten skall utgöra giftorättsgods, daterat innan bodelningen.Med vänliga hälsningarEmma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Om skuldebrev

För att skulden inte längre ska vara gällande är det bra om ni skriver ett nytt bodelningsavtal där reversen inte står med och du kan riva reversen, begära tillbaka den eller anteckna på den att skulden är betald.

Observera att jag har tolkat din fråga som att det gäller ett enkelt skuldebrev, en revers skriven mellan dig och maken och att reversen inte är ett löpande skuldebrev, inskriven i fastighetsregistret eller är kopplad till någon slags fastighetspant. Om det däremot rör sig om ett löpande skuldebrev som anger att du ska betala till innehavaren av skuldebrevet (exempelvis en check) måste du återta skuldebrevet för att inte riskera att någon annan än din man kräver betalning. Det är för att innehavaren av skuldebrevet har rätt till betalning när denne visar fram skuldebrevet. Skuldebrev regleras i skuldebrevslagen.

Ny anmälan om bodelning

Bodelning regleras i 9 kap äktenskapsbalken. Om ni gör en ny bodelning under pågående äktenskap krävs det att ni anmäler den på nytt hos skatteverket för att den ska bli giltig och den gamla hävs då. Därefter upprättar ni ett nytt bodelningsavtal som ni båda daterar och skriver under det. Det är ett villkor att ni anmäler bodelningen till Skatteverket innan ni gör bodelningen för att det ska bli giltig. Den egendom ni ägde den dag anmälan inkom till Skatteverket är den som ingår i bodelningen. Det är frivilligt att registrera bodelningsavtalet hos skatteverket. Se gärna Skatteverkets hemsida.

Uppdatering av äktenskapsförord

Det kan vara bra att uppdatera äktenskapsförordet genom att skriva ett nytt sådant om ni har ändrat ägarförhållandet för fastigheten efter att äktenskapsförordet kom till. Innebörden av att fastigheten ska utgöra giftorättsgods är att den vid en eventuell skilsmässa ska tas med i bodelningen och att den då enligt lag ska delas på hälften mellan makarna. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er. Ni måste också registrera det hos Skatteverket. Äktenskapsförord regleras i 7 kap äktenskapsbalken.

Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist som hjälper er att formulera äktenskapsförordet och bodelningsavtalet.

Jag kommer att ringa dig för din telefontid på måndag kl 17:30. Du är välkommen att mejla mig om tiden inte passar, om något är oklart i mitt svar eller om du vill ha kontakt med en av våra jurister. jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2781)
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra
2021-04-16 Vad händer med en makes skuld vid bodelning?
2021-04-15 Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

Alla besvarade frågor (91260)