Ändring av bodelning

2015-11-22 i Bodelning
FRÅGA
Tidigt i våras lämnades in en gemensam skilsmässoansökan. En bodelning gjordes precis när ansökan gjordes. Pga ett gemensamt barn har vi sex mån betänketid.Vid den tidpunkten var jag väldigt stressad och mådde psykiskt mycket dåligt.Tyvärr gick jag med på att inte dela vårt bohag på hälften. Delvis pga att min exman påpekade att vår relation skulle bli så dålig och ha ett tråkigt inflytande på vårt gemensamma barn. Plus en del andra påståenden.Min fråga är nu om man kan bryta upp en bodelning och göra om den?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om bodelning finns i 9 kap. i Äktenskapsbalken (ÄktB). Av 9:5 ÄktB framgår det att det över bodelningen ska upprättas en handling, det vill säga ett bodelningsavtal, som skrivs under av båda makarna. För bodelningsavtalet, som jag förmodar att ni skrev under, gäller samma sak som för andra avtal. Utgångspunkten är därmed att avtal ska hållas och att avtalet bara kan ändras med både ditt och din makes samtycke.

Även om utgångspunkten är att avtal ska hållas så kan det vara så att avtalet kom till under sådana förhållanden att det finns skäl att ogiltigförklara det och på så sätt bryta upp bodelningen. Om bodelningsavtalet ogiltigförklaras finns inga hinder mot att göra en ny bodelning.

Ogiltigförklarande av avtal kan dock bara ske vid vissa speciella omständigheter.I 3 kap. i Avtalslagen (AvtL) finns regler om sk. ”ogiltighetsgrunder”, det vill säga grunder som kan leda till ogiltigförklaring av ett avtal.
Med dessa regler kan man, bland annat, ogiltigförklara ett bodelningsavtal som ingåtts på grund av tvång, svek eller ocker. Det innebär något förenklat att du ska ha ingått avtalet antingen på grund av att du tvingats, förletts eller utnyttjats på grund ditt trångmål, av din beroende ställning eller liknande. I vissa fall kan hög stress och psykisk sjukdom få betydelse för frågan om ett avtal kan ogiltigförklaras.

Med den information jag har kan jag tyvärr inte bedöma om omständigheterna som fick dig att gå med på bodelningen var sådana att man kan anta att bodelningen ska ogiltigförklaras. Om du vill gå vidare med att försöka få en ändring av bodelningen råder jag dig till att kontakta någon som kan ge dig mer personlig rådgivning. Förslagsvis genom at boka tid hos en erfaren jurist här eller genom knappen till höger.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85217)