Andrahandsuthyrning - ansökan om tillstånd hos hyresnämnden

2015-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag ska studera en termin utomlands med start i januari, och medan jag är borta ämnar jag hyra ut min lägenhet i andra hand. Min hyresvärd brukar som regel godkänna andrahandsuthyrningar, men denne har uppställt ett villkor som säger att jag får hyra ut i maximalt 6 månader. När jag kommer hem från utlandet kommer jag vara skriven på annan ort (än den där lägenheten finns) och skulle således vilja hyra ut min bostad i 8 månader (jan t.om. aug.) Är min hyresvärds begränsning av rätten till andrahandsuthyrning förenlig med 12 kap jordabalken?Tack på förhand!Bästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I jordabalkens 12 kap (”hyreslagen”) stadgas i 40 § att man som hyresgäst enligt huvudregeln måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet. I annat fall måste tillstånd sökas hos hyresnämnden. I ditt fall har du fått ett samtycke, men detta är förenat med ett villkor om begränsad tid för uthyrningen.

Vill du hyra ut längre än denna begränsade period måste du alltså ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Detta förfarande är relativt enkelt, och skäl som ska föranleda tillstånd är just studier på annan ort, utlandsvistelse och liknande. Därutöver krävs dock även att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke, så om hyresnämnden bedömer att en sådan anledning föreligger kan tillstånd alltså vägras. Befogad anledning kan vara att andrahandshyresgästen bedöms som misskötsam, så något som bör tala för att tillstånd ska kunna lämnas är att du har ordnat en skötsam hyresgäst (t ex med intyg från tidigare hyresvärdar) redan när du ansöker om tillstånd. Att du har ordnat en hyresgäst vid tidpunkten för ansökan är även en förutsättning för att ansökan ska kunna prövas, då ett generellt tillstånd inte kan lämnas.

Hur du gör för att ansöka om tillstånd kan du läsa om här.

Lycka till!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1771)
2020-10-29 Hyreslagen eller privatuthyrningslagen?
2020-10-28 Uppsägning vid olovlig andrahandsuthyrning
2020-10-26 Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?
2020-10-25 Uppsägningstider för andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (85594)