Andrahandsuthyrning

2015-11-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Till vilken myndighet vänder man sig till om man vill överklaga på sin hyresvärd, för att hen inte låter en hyra ut sin lägenhet i andra hand?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I jordabalkens 12 kap. (även kallad "hyreslagen") finns bestämmelser om hyresrätter. I 12 kap. 39§ anges att hyresgästen inte får hyra ut lägenheten utan hyresvärdens tillstånd. I 12 kap. 40§ stadgas följande:

"En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Tillstånd ska lämnas, om

1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och
2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke."

Det är alltså ytterst hyresnämnden som tar ställning till om du får hyra ut den även om din hyresvärd nekat en sådan begäran. Anledningen till att jag skrev paragrafen ovan är för att du ska kunna se hur hyresnämnden tar ställning till din begäran. Med andra ord är det alltså faktorerna som räknas upp i första och andra punkten som ligger till grund för ett beslutstagande hos hyresnämnden.

Hyresnämndens hemsida hittar du här.

Jordabalkens 12 kap. hittar du här.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1743)
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?
2020-09-16 Kan man avtala om kortare uppsägningstid för lokalhyresrätt?
2020-09-15 Vad är hyresvärden skyldig att göra vid ohyra i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84142)