Andrahandsuthyrning

Till vilken myndighet vänder man sig till om man vill överklaga på sin hyresvärd, för att hen inte låter en hyra ut sin lägenhet i andra hand?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

I jordabalkens 12 kap. (även kallad "hyreslagen") finns bestämmelser om hyresrätter. I 12 kap. 39§ anges att hyresgästen inte får hyra ut lägenheten utan hyresvärdens tillstånd. I 12 kap. 40§ stadgas följande:

"En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Tillstånd ska lämnas, om

1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och
2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke."

Det är alltså ytterst hyresnämnden som tar ställning till om du får hyra ut den även om din hyresvärd nekat en sådan begäran. Anledningen till att jag skrev paragrafen ovan är för att du ska kunna se hur hyresnämnden tar ställning till din begäran. Med andra ord är det alltså faktorerna som räknas upp i första och andra punkten som ligger till grund för ett beslutstagande hos hyresnämnden.

Hyresnämndens hemsida hittar du här.

Jordabalkens 12 kap. hittar du här.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Khashayar KiavashRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000